En notis fra Nord universitet - les mer.

Rådgiver Maja Lisa Kappfjell ved språkteknologisenteret Divvun er en av arrangørene av språkkonferansen. (Foto: privat)
Rådgiver Maja Lisa Kappfjell ved språkteknologisenteret Divvun er en av arrangørene av språkkonferansen. (Foto: privat)

Historisk sørsamisk språkkonferanse

Publisert

Språkforskere fra Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Polen samles 2. til 4. oktober for å diskutere sørsamisk grammatikk, normering, språkteknologi og språkrevitalisering. De første sørsamiske språkforskningsdagene, voestes åarjelsaemien gïeledotkemebiejjieh, foregår på Nord universitet i Levanger.

– Det er, så vidt vi vet, første gang i historien at sørsamisk språk er tema for en såpass stor konferanse, sier Maja Lisa Kappfjell, rådgiver ved Divvun, Universitetet i Tromsø.

Som ledd i FNs internasjonale år for urfolksspråk inviterer Divvun, UiT-Norges arktiske universitet og Nord universitet til denne konferansen om sørsamisk språk. Den samler forskere, studenter, lærere og språkarbeidere for å utveksle og drøfte ny kunnskap om det sørsamiske språket.

Divvun utvikler språkteknologi som blant annet sørsamisk grammatikk-kontroll og et oversettelsesprogram. Utvikling av slike verktøy medfører språkfaglige problemstillinger, noe som også blir tema på konferansen.

Les mer om konferansen på nettsidene til Nord universitet