En notis fra Nord universitet - les mer.

Rådgiver Maja Lisa Kappfjell ved språkteknologisenteret Divvun er en av arrangørene av språkkonferansen. (Foto: privat)
Rådgiver Maja Lisa Kappfjell ved språkteknologisenteret Divvun er en av arrangørene av språkkonferansen. (Foto: privat)

Historisk sørsamisk språkkonferanse

Språkforskere fra Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Polen samles 2. til 4. oktober for å diskutere sørsamisk grammatikk, normering, språkteknologi og språkrevitalisering. De første sørsamiske språkforskningsdagene, voestes åarjelsaemien gïeledotkemebiejjieh, foregår på Nord universitet i Levanger.

– Det er, så vidt vi vet, første gang i historien at sørsamisk språk er tema for en såpass stor konferanse, sier Maja Lisa Kappfjell, rådgiver ved Divvun, Universitetet i Tromsø.

Som ledd i FNs internasjonale år for urfolksspråk inviterer Divvun, UiT-Norges arktiske universitet og Nord universitet til denne konferansen om sørsamisk språk. Den samler forskere, studenter, lærere og språkarbeidere for å utveksle og drøfte ny kunnskap om det sørsamiske språket.

Divvun utvikler språkteknologi som blant annet sørsamisk grammatikk-kontroll og et oversettelsesprogram. Utvikling av slike verktøy medfører språkfaglige problemstillinger, noe som også blir tema på konferansen.

Les mer om konferansen på nettsidene til Nord universitet

Powered by Labrador CMS