Forfatterne av boka undersøker hvordan offentlig initierte strategier og tiltak tolkes og omsettes til pedagogisk praksis i skolen. (Foto: Gyldendal Akademiske Forlag)
Forfatterne av boka undersøker hvordan offentlig initierte strategier og tiltak tolkes og omsettes til pedagogisk praksis i skolen. (Foto: Gyldendal Akademiske Forlag)

Ny bok om pedagogisk praksis i skolen

Hvordan følges politiske mål om kompetanseløft i skolen opp – og hvilke konsekvenser har de i praksis? I Boka Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet undersøker forskerne hvilken effekt myndighetenes virkemidler og tiltak har hatt på den pedagogiske praksisen i skolen, sier redaktør for boka, førsteamanuensis Bjørg Mari Hannås fra Nord universitet. 

– Blant de områdene vi har forsket på er frafall og psykisk helse og lidelser blant elever og lærere i skolen. Med bakgrunn i forskning belyses disse temaene i ti artikler i boka, som er laget både for skolepolitikere, lærere og studenter, sier Hannås.

– Bakteppet er at skolen blir påvirket av generelle trender i befolkningen som for eksempel psykisk relaterte helseproblemer.  Vi mener at skolen ikke alltid er god nok til å identifisere og håndtere elevenes problemer, noe som blant annet bidrar til et større frafall. Lærerne må blant annet bli bedre på å kjenne igjen tegn på psykiske problemer hos elevene, sier Hannås.

Boka bygger på forskning som er gjennomført av forskere fra Nord universitet og Nordlandsforskning.  

Boka gis ut på Gyldendal Akademisk forlag.