En notis fra Nord universitet - les mer.

– Vi vet at det er et stort kommersielt potensiale for tang og tare, sier Margarita Novoa-Garrido som forsker på makroalger til dyrefôr.
– Vi vet at det er et stort kommersielt potensiale for tang og tare, sier Margarita Novoa-Garrido som forsker på makroalger til dyrefôr.

Samling for eksperter på tang og tare

En stor europeisk tang- og tarekonferanse blir lagt til Nord universitet i Bodø neste år.

– Seagriculture 2020 vil trekke europeiske algeforskere og marint næringsliv til Nord universitet. I Europa er det en voksende kommersiell interesse for makroalger som tang og tare, og forskerne må bistå med sin forskning i denne utviklingen, sier førsteamanuensis Margarita Novoa-Garrido ved Fakultet for biovitenskap og akvalultur.

Forskerne i konferansen tar opp forskning, industri og næringsutvikling innen tang og tare. Hvert år samler den forskere og fagmiljø fra hele Europa, senest i september i år da over 140 deltakere fra 26 nasjoner fant veien til Oostende i Belgia.

Les mer om Seagriculture på nettsidene til Nord universitet

Powered by Labrador CMS