En notis fra Nord universitet - les mer.

13 i professorprogrammet under en samling i Vasa i Finland. Fra venstre: Wenche Rønning, Anne Marit Valle, Jessica Aspfors, Elisabeth Hansen, Tove Fiskum, Natallia Bahdanovich Hansen, Saeed Karimi Aghdam Ordaklou, Bjørg Mari Hannås, Halvard Kjelen, Linda Helen Haukland, Anna Marie Holand, Ove Pedersen, Sven Erik Hansen. (Foto: Tom Wikman)
13 i professorprogrammet under en samling i Vasa i Finland. Fra venstre: Wenche Rønning, Anne Marit Valle, Jessica Aspfors, Elisabeth Hansen, Tove Fiskum, Natallia Bahdanovich Hansen, Saeed Karimi Aghdam Ordaklou, Bjørg Mari Hannås, Halvard Kjelen, Linda Helen Haukland, Anna Marie Holand, Ove Pedersen, Sven Erik Hansen. (Foto: Tom Wikman)

13 på veien mot professor-opprykk

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet vil øke andelen professorer. I professorprogrammet satser de på førsteamanuenser og postdoktorer som ønsker å gjøre en vitenskapelig karrière, med mål om opprykk til professor. Gjennom flere samlinger får nå 13 personer veiledning på veien mot opprykk.

– Det å få veiledning til å vurdere egen kompetanse, hvor man har styrker og svakheter og hvor man må sette inn innsatsen for å oppnå professorkompetanse, er nyttig, sier førsteamanuensis Wenche Rønning, som mener programmet er til god hjelp.

Professor ved Åbo Akademi i Finland, Sven-Erik Hansén og professorene Anne Marit Valle og Jessica Aspfors ved Nord universitet leder programmet.

– Målet er at alle deltakerne skal bli professorer. Noen har allerede søkt, noen er ganske nære. Vårt mål er å ha så få deltakere som mulig på samlingen i august neste år, fordi at flest mulig har blitt professorer, sier Hansén.

Les mer om professorprogrammet på nettsidene til Nord universitet

Powered by Labrador CMS