Forskeren Ann-Magnhild Solås har ledet prosjektet som har undersøkt økosystemtjenester i kystplanlegging. (Foto: Lars Åke Andersen, Nofima)
Forskeren Ann-Magnhild Solås har ledet prosjektet som har undersøkt økosystemtjenester i kystplanlegging. (Foto: Lars Åke Andersen, Nofima)

Vil bruke nytt tankesett for bedre bruk av kysten

Hvordan kan myndigheter som forvalter kystområder ta mer hensyn til verdien av naturen? En løsning er å innføre et tankesett om økosystemtjenester.

Begrepet har kommet inn i norsk forvaltning via internasjonale avtaler. Dette handler om tjenester eller goder fra naturen, som for eksempel vannforsyning, rekreasjon og tilhørighet. Tanken er å kartlegge og kategorisere verdiene langs kysten, i en systematisk og mer helhetlig beskrivelse av verdiene i kystsonen. Målet er å skape et nytt verktøy for kommunale planleggere og politikere, som er de som forvalter og legger til rette for å utnytte verdiene og ressursene i kystområdene.

Sammen med flere andre forskere har Ann-Magnhild Solås fra Nofima undersøkt hvordan økosystemtjenester best kan brukes i kystsoneplanleggingen. Hun sier at det er en lang vei å gå før dette er innarbeidet i den norske kystsoneforvaltningen.

Les mer om denne forskningen på nettsidene til Nofima

Powered by Labrador CMS