En notis fra Nofima - les mer.

Det nye senteret kan sikre kort vei mellom forskningsresultater og bruk i næringslivet. Hos Nofima er det glede. Her er forskningssjef Ragnhild Dragøy, seniorforsker Petter Wold og administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen.
Det nye senteret kan sikre kort vei mellom forskningsresultater og bruk i næringslivet. Hos Nofima er det glede. Her er forskningssjef Ragnhild Dragøy, seniorforsker Petter Wold og administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen.

Storsatsing på digitalisering i matproduksjon

Nofima blir vertsinstitutt for et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SFI Digital Food Quality vil ta for seg digitalisering innen matproduksjon.

– Vi har entret den fjerde industrielle revolusjon, der digitale data er det bærende elementet. Alle maskiner og instrumenter kommuniserer med hverandre og samarbeider via digitale nettverk. For matindustrien skaper dette helt nye muligheter, sier seniorforsker Jens Petter Wold i Nofima. Han skal lede senteret.

Målet er å bidra til en grønnere klode, en sunnere befolkning og bedre matopplevelser. Smarte sensorer og roboter i kombinasjon med maskinlæring og effektive analyser av stordata, gjør det mulig å skreddersy akkurat den kvaliteten matprodusentene og kundene ønsker på matprodukter, på en bærekraftig måte. – Wold sier at norsk matindustri er teknologisk avansert og at interessen for gode digitale løsninger er stor. SFI Digital Food Quality får 188 millioner kroner over åtte år for å utvikle løsninger for bøndene, matindustrien, dagligvarehandelen og forbrukerne.

I tillegg blir Nofima en viktig samarbeidspartner til Sintef Ocean og NTNU i senteret SFI Harvest – Technologies for sustainable biomarine value creation. Her skal forskere finne løsninger for bærekraftig utnyttelse av marine ressurser lavt i næringskjeden. Begge sentrene vil arbeide for grønn omstilling og bedre ressursutnyttelse.

Les mer om satsingen på nettsidene til Nofima

Powered by Labrador CMS