En notis fra Nofima - les mer.

Philip James fra Nofima koordinerer et EU-finansiert forskningsprosjekt. Her holder han frem et eksempel på makroalger i Tromsø. (Foto: Emil Bremnes / Nofima)
Philip James fra Nofima koordinerer et EU-finansiert forskningsprosjekt. Her holder han frem et eksempel på makroalger i Tromsø. (Foto: Emil Bremnes / Nofima)

Skal forske på oppdrett av alger og kråkeboller

Over 70 forskere og fagfolk fra 16 land møtes i Tromsø denne uken for å starte prosjektet kalt AquaVitae. EU har valgt Nofima til å lede et omfattende prosjekt for å utvikle nye produkter og metoder for miljøvennlig oppdrett av lavtrofiske marine arter, som alger og kråkeboller. De neste fire årene skal det forskes på kryss og tvers av Atlanterhavet.

Med seg i prosjektet har Nofima 36 forsknings- og bedriftspartnere fra fire kontinenter. I tillegg til andre europeiske land deltar aktører fra Brasil, Sør-Afrika, Namibia og Nord-Amerika.

Målet til AquaVitae-prosjektet er å utvikle nye produksjonsmetoder for, samt produkter fra, lavtrofisk havbruk. Blant artene som skal testes er kråkeboller, sjøpølser, østers, blåskjell og makroalger.

– Det er utrolig mye potensial i disse verdikjedene, og vi ønsker å finne nye måter å forbedre dem på, sier Philip James. Han er seniorforsker i Nofima og prosjektleder.

Les mer om prosjektet på Nofima sine nettsider.

Powered by Labrador CMS