Petter Olsen viser frem modellen som definerer og systematiserer begreper om matjuks. Formålet med det 20-sider lange dokumentet er å forbedre internasjonal kommunikasjon om et viktig tema. (Foto: Emil Bremnes / Nofima)
Petter Olsen viser frem modellen som definerer og systematiserer begreper om matjuks. Formålet med det 20-sider lange dokumentet er å forbedre internasjonal kommunikasjon om et viktig tema. (Foto: Emil Bremnes / Nofima)

Nofima bak ny europeisk standard for matkriminalitet

Matjuks, eller matkriminalitet som vi egentlig bør kalle det, er et tema som favner bredt. Det kan omfatte alt fra å påstå at en matvare er noe annet enn den faktisk er, til å utelate informasjon om brukte ingredienser.

Men hvordan definerer man egentlig «matjuks»? Og hva med underbegrepene «feilmerking» og «forfalskning»?

– Det er ikke alltid like lett, og feil ordbruk kan gi store konsekvenser, forteller Petter Olsen.

Han er seniorforsker ved matforskningsinstituttet Nofima, og har ledet et initiativ der målet er å gjøre kommunikasjonen om matjuks mer presis.

Sammen med forskere og eksperter på matkriminalitet fra flere europeiske land har han laget en europeisk standard som definerer en hel del av de engelske ordene og begrepene som brukes i forbindelse med matjuks. Uttrykkene er plassert i et hierarkisk system som gjør det enklere å forstå hvordan de forholder seg til hverandre.

– Vi har laget er en felles europeisk standard der alle definisjonene henger sammen og er gjensidig konsistente, sier han.

Les mer om standarden på Nofima sine nettsider.

Powered by Labrador CMS