Anna Sonesson er prosjektkoordinator for EU-prosjektet Fishboosts som skal øke effektivitet og lønnsomhet gjennom avl i europeisk akvakultur. (Foto: Joe Urrutia, Nofima)
Anna Sonesson er prosjektkoordinator for EU-prosjektet Fishboosts som skal øke effektivitet og lønnsomhet gjennom avl i europeisk akvakultur. (Foto: Joe Urrutia, Nofima)

Forbedrer fiskeavl i Europa

I fem år har forskere og aktører i oppdrettsnæringen i Europa samarbeidet om å utvikle mer bærekraftige og lønnsomme metoder for avl på seks fiskearter. Nå håper Nofima at næringen tar i bruk kunnskap fra prosjekt Fishboosts.

Mange avlsprogrammer i Europa har kun fokusert på at fisken skal vokse raskere. Det EU-finansierte prosjektet Fishboots ble startet i 2014 for å forbedre avl på seks oppdrettsarter med langt flere hensyn enn kun god vekst.

Nofima har koordinert innsatsen til 14 forskningsinstitusjoner, 11 bedrifter og en organisasjon i ni land, som sammen har studert en rekke egenskaper hos oppdrettsartene. De har utviklet verktøy og teknologi som kan bidra til mer balanserte, bærekraftige og lønnsomme avlsprogram for artene atlantisk laks, europeisk karpe, regnbueørret, piggvar, seabass og seabream.

– Jeg tror at Fishboost har bidratt til økt bevissthet i Europa om at avl er viktig i oppdrett, sier Anna Sonesson, prosjektkoordinator for EU-prosjektet som avsluttes i februar.

Deltakerne har blant annet forsket på gener som kan beskytte fisken bedre mot sykdom. Oversikt over gener og andre funn fra Fishboost kan gjøre det mer vanlig med genomisk seleksjon i europeiske avlsprogram.

– Jeg håper og tror at industrien vil ta i bruk kunnskapen, og at det vil bidra til høyere kvalitet på eksisterende avlsprogram og stimulere til å skape nye, sier Sonesson.

Nofima har allerede fått to nye EU-prosjekter for å fortsette forskningen innen feltet.

Powered by Labrador CMS