Prosjektleder Ann-Magnhild Solås og forsker Ingrid Kvalvik i British Columbia, Canada, for å lære hvordan ulike interessegrupper får frem sine syn i planprosessene der. (Foto: Nofima)
Prosjektleder Ann-Magnhild Solås og forsker Ingrid Kvalvik i British Columbia, Canada, for å lære hvordan ulike interessegrupper får frem sine syn i planprosessene der. (Foto: Nofima)

Forskere besøker planleggere i Norge og Canada

Det blir ofte debatt når politikerne skal vedta planer for kysten vår. Mange har sterke meninger om hvem som skal få bruke kystområdene, og på hvilken måte.

– Det finnes retningslinjer for hvordan en planprosess skal gjennomføres, men det er stor forskjell på hvordan ulike kommuner løser oppgaven, sier forsker Ingrid Kvalvik.

Forskere fra Nofima, NIKU og Universitetet i Tromsø reiser nå rundt i Troms, Hordaland og British Columbia, Canada, for å snakke med kommunale og fylkeskommunale planleggere. Samtalene gir forskerne innsikt i hvordan de ulike planleggerne går til verks for å lage kystsoneplanene som skal vedtas.

I et treårig forskningsprosjekt, finansiert av Norges forskningsråd, skal forskerne finne ut om det finnes bedre måter å innlemme verdien av naturgodene i kystsoneplanleggingen og om ulike interesser er vel ivaretatt.