Professorene skal skrive hvert sitt kapittel i en rapport som ser nærmere på alle de ulike formene for naturverdier og hvordan naturen beriker menneskeheten. (Illustrasjonsfoto: Maria Evseyeva / Shutterstock / NTB scanpix)
Professorene skal skrive hvert sitt kapittel i en rapport som ser nærmere på alle de ulike formene for naturverdier og hvordan naturen beriker menneskeheten. (Illustrasjonsfoto: Maria Evseyeva / Shutterstock / NTB scanpix)

To NMBU-professorer skal delta i globalt naturprosjekt

Hvilke verdier representerer naturen? Hvordan forstår vi disse verdiene? Hvordan påvirker de valgene våre og hvordan burde de påvirke dem?

De neste tre årene skal dette kartlegges i et stort prosjekt fra det internasjonale Naturpanelet.

NMBU-professorene Arild Vatn og Erik Gomez-Baggethun har fått sentrale oppgaver i dette arbeidet.

Når Det internasjonale naturpanelet (IPBES) skal legge frem sin rapport om fastsettelse av naturverdier i 2021, har de to NMBU-professorene Arild Vatn og Erik Gomez-Baggethun vært hovedforfatter for hvert sitt kapittel.

Naturpanelet er et internasjonalt samarbeid som skal styrke samspillet mellom forskning og forvaltning med mål om å bidra til å hindre tap av biologisk mangfold og forringelse av naturen. Organisasjonen har samme rolle for biologisk mangfold som FNs klimapanel har for klimaendringene.

Frem til 2021 skal rundt 80 forskere fra 40 land jobbe med «IPBES Values Assessment»-rapporten». Denne rapporten skal se nærmere på alle de ulike formene for naturverdier og hvordan naturen beriker menneskeheten. Rapporten skal også si noe om hvordan dette påvirker beslutningene vi tar, og hvilke konsekvenser dette får.

Les mer om prosjektet på NMBU sine nettsider.