En notis fra NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - les mer.

I en ny bok om virveldyr skal det legges vekt på sammenhengen mellom bygning og levesett, bruk av leveområder, og den skal sette artene inn i en moderne økologisk sammenheng.
I en ny bok om virveldyr skal det legges vekt på sammenhengen mellom bygning og levesett, bruk av leveområder, og den skal sette artene inn i en moderne økologisk sammenheng.

Skal skrive ny lærebok om norske virveldyr

Publisert

Professor emeritus Geir Sonerud og førstelektor Ronny Steen har fått stipend fra Fagbokforlaget til å skrive en ny lærebok om virveldyr. En slik bok har vært etterlyst av flere fagmiljø over hele landet.

Bokidéen har sin bakgrunn i et emne som gis ved NMBU. Det omhandler virveldyr, som omfatter fisker, amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr. I Norge forekommer 667 arter av virveldyr vilt, hvorav de fleste er fisker og fugler. Mange av disse artene er klassifisert som sårbare og krever spesielle forvaltningshensyn.

– Boka skal ta utgangspunkt i de norske virveldyrene, sier en av de kommende forfatterne, førstelektor Ronny Steen.

Dyrene skal omtales på ordens- og familienivå, med artseksempler. Det skal legges vekt på sammenhengen mellom bygning og levesett, bruk av leveområder, og den skal sette artene inn i en moderne økologisk sammenheng.

Målgruppen for læreboken er studenter som tar høyere utdanning innenfor fagområdene biologi, økologi og naturforvaltning, lærere som underviser grunnskolen eller i videregående skole, og folk som er interessert i zoologi og artskunnskap.

Les mer om bokprosjektet på hjemmesidene til NMBU