Overdreven jakt og fiske kan være en trussel mot Amazonas. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Overdreven jakt og fiske kan være en trussel mot Amazonas. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Skal forske på effektene av jakt og fiske på Amazonas’ skoger

Ett nytt NMBU-prosjekt skal undersøke hva slags vidtfavnende konsekvenser jakt og fiske har på Amazonas’ økosystem.

Amazonasbassenget er det største og mest artsrike tropiske skog- og elvesystemet i verden.

Det spiller en avgjørende rolle i global klimaregulering, bevaring av biologisk mangfold og er hjem til hundrevis av tradisjonelle urfolkskulturer. Samtidig er området under kraftig press fra trusler som avskoging, branner og klimaendringer.

Dessverre stopper ikke lista der.

– En annen, mer usynlig og lumsk trussel, er overdreven jakt av dyr og fiske, sier NMBUs professor Torbjørn Haugaasen.

– Jakt og fiske er svært viktig matauk for mer enn 20 millioner mennesker i regionen. Regnskogbefolkningen i Amazonas har det høyeste inntaket av fiskeprotein på kloden.

Haugaasen forteller videre at denne høstingen i mange tilfeller ikke er å anse som bærekraftig, og at enkelte dyre- og fiskebestander nå er på kraftig vei nedover.

Haugaasen skal lede det fireårig prosjektet «Kaskadeeffekter av jakt og fiske på økosystemtjenester i Amazonas’ skoger».

– Prosjektet adresserer de mest kritiske problemene ved grensesnittet mellom mattrygghet, bevaring av biologisk mangfold og naturressursforvaltning i Amazonas, i tillegg til globale klimaspørsmål, avslutter Haugaasen.

Les mer om prosjektet på NMBU sine nettsider.

Powered by Labrador CMS