Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal overrakte Plantearveprisen for 2018 til forsker Helge Skinnes under et fagseminar om genressurser på Tøyen Hovedgård. (Foto: NMBU)
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal overrakte Plantearveprisen for 2018 til forsker Helge Skinnes under et fagseminar om genressurser på Tøyen Hovedgård. (Foto: NMBU)

Plantearven-prisen til Helge Skinnes

Publisert

Plantearven-prisen er en utmerkelse som ble opprettet av Norsk Genressurssenter i 2006 og tildeles personer eller institusjoner som har gjort en særdeles betydningsfull innsats for bevaring og bruk av det genetiske mangfold innen planter.

Helge Skinnes har i mer enn 30 år drevet forskning og planteforedling av kornarter ved NLH/NMBU og de siste årene ved Graminor til han gikk av med pensjon i 2011.

Han har spesielt arbeidet med å få fram bedre kornsorter som er tilpasset norske dyrkingsforhold, som er resistente mot sykdommer og mindre utsatt for klimaskader.

Skinnes har også vektlagt spiretreghet for å unngå groskader i hvete, mjøldoggresistens i bygg og hvete og Fusariumresistens hos havre, et utviklingsarbeid som vil bidra til å gjøre norsk korndyrking mer bærekraftig og stå sterkere inn i en framtid med store endringer i klimaet.

Les mer om prisen på Regjeringens nettsider.