En notis fra NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - les mer.

Det er en stor utfordring at vi i økende grad produserer overskuddsmasser og avfall samtidig som vi er i ferd med å gå tom for godt egnede lokaliteter for lagring, forteller forsker Helen Kristine French.
Det er en stor utfordring at vi i økende grad produserer overskuddsmasser og avfall samtidig som vi er i ferd med å gå tom for godt egnede lokaliteter for lagring, forteller forsker Helen Kristine French.

Nytt innovasjonssenter skal sørge for bærekraftig håndtering av jord og avfall

NMBU skal lede et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall. I tillegg er NMBU partner i fire andre nye SFI-er.

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Det nye senteret, som ledes av NMBU, skal gyve løs på et stort samfunnsproblem: deponering av overflødig jordmateriale og avfall som heller burde håndteres i ett system hvor vi gjenvinner forurenset jord og overskuddsmasser, og finner gode løsninger for fremtidige deponier.

– Vi skal utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser, sier prosjektleder og NMBU-professor Helen French.

Forskningspartnerne er en bredt sammensatt gruppe fra ulike fagområder: NGI, Handelshøyskolen BI, Norsus (Nå: Østfoldforskning), IFE, NIBIO, NIVA og NILU.

Les mer om tildelingen og prosjektet på hjemmesidene til NMBU

Powered by Labrador CMS