En notis fra NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - les mer.

En steinblokk legger til rette for etablering og vekst for ei bjørk i tregrensa. Forskerne måler posisjon og tredata. (Foto: Ida Marielle Mienna)
En steinblokk legger til rette for etablering og vekst for ei bjørk i tregrensa. Forskerne måler posisjon og tredata. (Foto: Ida Marielle Mienna)

Måler norske skoger på kryss og tvers

Publisert

Hvordan vil klimaendringene påvirke norske skoger? Hvilke effekter kan de ha på Norges potensial for klimatilpasninger? Det jobber NMBUs forskere med å finne ut av.

Et klima i endring kommer til å påvirke både vekst og omfang av Norges skoger. Klimaendringene vil innebære både endringer i temperatur og nedbør, og tidligere forskning indikerer at størrelsen på disse endringene vil variere over breddegrad og høydegradienter.

– Kvantifisering av disse effektene er imidlertid ikke en enkel oppgave sier NMBU-forsker Ole Martin Bollandsås.

Klimaendringene betyr at maktbalansen mellom ulike vegetasjonssorter også kan endres. Forskerne forventer at endringene i overgangene borealalpin og borealtundra vil gå raskere enn i lavlandet, fordi trær her i stor grad vokser på deres toleransegrense for klimatiske forhold, men også fordi antall husdyr på beite har avtatt de siste tiårene.

Et viktig mål er å skille effekter av ulike kilder til endring i tregrensa.

– Der hvor vi ser endringer i tregrensa bør vi alltid spørre oss selv om det er det klimarelatert eller om det har andre årsaker. I den norske fjellheimen er beitedyr en spesielt viktig faktor, sier Bollandsås. Denne kunnskapen er essensiell for å kunne gjøre beregninger av veksten og omfanget av skogen i framtiden.

Bollandsås leder et stort prosjekt, ForestPotential, som ser på effektene av klimaendringer på norske skoger, og hvilken effekt klimaendringene kan ha på Norges potensial for klimatilpasninger.

Les mer om prosjektet ForestPotential på hjemmesidene til NMBU