En notis fra NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - les mer.

Forskere skal nå begynne å etterligne det som foregår i en ekte fisketarm. Om de lykkes, kan de teste ut ny mat for fisken uten å gjøre så mange forsøk med levende dyr.
Forskere skal nå begynne å etterligne det som foregår i en ekte fisketarm. Om de lykkes, kan de teste ut ny mat for fisken uten å gjøre så mange forsøk med levende dyr.

Kunstig fisketarm kan føre til færre dyreforsøk

Ved å lage en kunstig fisketarm som etterligner fiskens fordøyelse, håper forskere å kunne redusere antall dyreforsøk når de tester om framtidas laksefôr. Fiskefôr med ingredienser fra havet, som fiskemel og fiskeolje, bruker av begrensede ressurser. Og dagens storstilte bruk av planter for å lage vegetabilske fôringredienser legger press på landjordas ressurser. Forskere leter derfor etter bærekraftige alternativer til planter.

– Industrien og forskere ønsker å finne ut om det er mulig å bruke for eksempel bakterier, insekter, tang, tare og mikroalger som laksefôr. Dette er nye råvarer som vi ikke alltid vet effekten av. Da er vi nødt til å teste det for å kunne studere og evaluere næringsverdien og helseverdien for fisken, sier forsker Trond Kortner.

Han er førsteamanuensis ved Veterinærhøgskolen og deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt som skal jobbe fram en ny måte å undersøke og evaluere alternative fiskefôr på. De håper at en kunstig regnbueørret-tarm kan effektivisere testingen av nye ingredienser. Hvis det lykkes å lage en kunstig tarm, kan alternative ingredienser til fiskefôr først bli testet i denne. De mest lovende ingrediensene kan til sist bli testet i fôringsforsøk med levende fisk.

– Da minimerer vi antall dyreforsøk som må til for å komme fram til nye fôralternativer. Vi kan kjøre flere tester og bruke færre dyr, sier Kortner.

Les mer om forskningen på fôringredienser på nettsidene til NMBU

Powered by Labrador CMS