En notis fra NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - les mer.

– For å finne gode løsninger for bedre forvaltning av sjøørretbekker må vi involvere flere fagfelt. Her har vi ikke kommet langt nok i Norge, sier førsteamanuensis Stian Stensland.
– For å finne gode løsninger for bedre forvaltning av sjøørretbekker må vi involvere flere fagfelt. Her har vi ikke kommet langt nok i Norge, sier førsteamanuensis Stian Stensland.

Forskning på bærekraftig forvaltning av sjøørretbekker

Ett tverrfaglig forskningsprosjekt på sjøørretbekker har blitt tildelt midler av rektor ved NMBU. Målet er å finne gode miljøtiltak i sjøørretbekker, som samtidig tar hensyn til sosial og økonomisk bærekraft.

Vassdrag er en viktig naturtype, og i Norge er de mindre lavlandsvassdragene i urbane strøk og i jordbruksområder kraftig påvirket av menneskelige aktiviteter.

Bestandene av sjøørret har for Norge som helhet en dårlig tilstand. Tilbakegangen har skjedd gjennom flere tiår, og skyldes blant annet påvirkning fra oppdrettsnæring, vannkraftutbygginger, landbruk, og nedbygging av arealer og urbanisering.

– For å finne gode løsninger for bedre forvaltning av sjøørretbekker må vi involvere flere fagfelt. Her har vi ikke kommet langt nok i Norge, sier førsteamanuensis Stian Stensland.

Tverrfaglig tilnærming

Stensland er prosjektleder for prosjektet «Sjøørretbekker – naturrestaurering og bærekraftig forvaltning i et sosioøkologisk system med store jordbruks-, miljø- og samfunnsinteresser».

Prosjektet knytter sammen fiskeforvaltning, restaureringsøkologi, jord- og vannfag, med eiendom, juss, by- og regionalplanlegging, og naturbasert reiseliv for en tverrfaglig og helhetlig, økosystembasert forskningstilnærming til sjøørretbekkene.

– Vi har satt sammen et NMBU-lag av naturvitere og samfunnsvitere fra ulike fagmiljøer for å se på tema som fiskevandringer, effekter av restaureringstiltak, jordtap fra åker, grunneieres holdning til restaureringstiltak og kantskog, arealplanlegging og grunneierorganisering.

I tillegg til interne krefter har prosjektet også eksterne deltakere fra Stiklestad skole, Verdal jeger- og fiskerforening, Verdalselva fellesforvaltning, grunneiere, Verdal kommune og Inn-Trøndelag vannområde. Forskerne skal også undersøke bekketiltak gjennomført av NVE, Trøndelag Fylkeskommune og Bane NOR.

Les mer om forskningsprosjektet på NMBUs hjemmesider

Powered by Labrador CMS