Pirjetta Elisabet Fagerli har forsket på uteområder i norske fenglser. (Foto: Privat)
Pirjetta Elisabet Fagerli har forsket på uteområder i norske fenglser. (Foto: Privat)

Får pris for mastergrad om uteområder i norske fengsler

Publisert

Masterstudent i landskapsarkitektur på NMBU, Pirjetta Elisabet Fagerli, gikk av med seieren da Statsbygg kåret årets masteroppgave.

«Tematikken er nyskapende og aktuell, og kandidaten overbeviser i at landskapets helbredende potensial i norske fengsler ikke er utnyttet i dag», lyder dommen fra juryen.

Basert på intervjuer, spørreundersøkelser og landskapsanalyser i kvinneavdelingen i Stavanger fengsel har Fagerli utarbeidet et, ifølge Statsbygg, nyskapende og eksperimentelt forslag til uteområdene som rehabiliteringsmiljø.

«Også for andre norske fengsler er både faktadel, framgangsmåte og en stor del av programmet av relevans og med stor funksjonell verdi», heter det videre i juryens begrunnelse.

Juryen mener at Fagerli verken har redusert hagen til et dyrkingsareal eller blomstrende estetikk, men en helhetlig del av et rehabiliteringsmiljø.

«At ikke utemiljøet i Stavanger fengsel leverer helbredende og rehabiliterende kvaliteter som naturlige utendørs omgivelser synes åpenbart. Kandidaten viser gjennom relativt enkle grep hvordan uteområdets rehabiliterende egenskaper kan forbedres – hvilke muligheter dette gir, og hvilke utfordringer som finnes.»

Les mer om forskningen i denne artikkelen.

Les mer om prisen på NMBU sine nettsider.