Byene blir tettere og tettere. Blir de gode steder for barna? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Byene blir tettere og tettere. Blir de gode steder for barna? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Bygger vi barna ut av byen?

Publisert

Ferske forskningsresultater viser at barna får stadig mindre boltreplass ettersom byene bygges tettere. Det står spesielt dårlig til i Oslo der det blir stadig vanskeligere å finne tomter for skoler og barnehager som sikrer gode arealer både ute og inne.

–På Vollebekk skole i Oslo utfolder elevene seg i en skolegård som gir dem boltreplass på 12 kvm per barn. På Torridal skole i Kristiansand kan elevene løpe rundt i variert terreng på hele 46 kvm per elev. Det sier noe om forskjellene, sier Kine Halvorsen Thorén, NMBU-forsker og landskapsarkitekt som står bak en landsdekkende kartlegging av utearealene ved norske skoler og barnehager.

Resultater fra to nye forskningsprosjekter om barns vilkår i byen vil bli presentert og debattert 2. mai på Kulturhuset i Oslo. Her vil forskere og foreldre utfordre Oslo-politikere til å svare på hva slags byutvikling de mener skal til for å sikre barn en god oppvekst.

Les mer om den landsdekkende kartleggingen på nettsidene til NMBU