En notis fra NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - les mer.

Professor emerita Brit Salbu har vært en foregangsperson innen sitt fagfelt gjennom flere tiår.
Professor emerita Brit Salbu har vært en foregangsperson innen sitt fagfelt gjennom flere tiår.

Brit Salbu slått til ridder

Professor emerita Brit Salbu er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden for hennes samfunnsnyttige virke. NMBU-rektor Sjur Baardsen sier at utnevnelsen som ridder er en stor anerkjennelse av Salbus fantastiske innsats i vitenskapens tjeneste gjennom flere tiår. Salbus forskning har vært avgjørende for å kunne foreta bedre risikoanalyser knyttet til radioaktiv stråling og miljøgifter. Hun har vært en foregangsperson, både nasjonalt og internasjonalt, innenfor fagfeltet radiokjemi.

NMBU har forsket på radioaktivitet i landbruket helt siden 1952, og etablerte samme år Isotoplaboratoriet for å benytte isotoper fra Norges første reaktor på Kjeller til landbruksforskning. Ved hjelp av stråling ble nye mer robuste planter utviklet, og dette var datidens avanserte bioteknologi.

Brit Salbu har vært en av foregangspersonene i radioaktivitetsforskningen de siste 25 årene. Hun takker for inspirerende samvær med mer enn 100 utdannede studenter, hvorav fem allerede har blitt professorer. I løpet av forskerkarrieren har Salbu deltatt på mer enn 50 ekspedisjoner: i Norge og i mange andre land. Fra Tsjernobyl-områdene i Ukraina, Hviterussland og Russland og videre til Nordområdene, Kola og Ural til atomprøvesprengninger og urangruvedrift i de fleste land i Sentral Asia, via atombombeulykke i Spania og utarmet uran ammunisjon brukt i krigene i Kosovo og Kuwait, og til ulykken i Fukushima.

Salbu sier at det viktigste vi har lært fra store atomulykker er at kompetansen og forskningen må være på plass når vi trenger den.

Les mer om tildelingen på nettsidene til NMBU

Powered by Labrador CMS