En notis fra NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - les mer.

NORAD lagde nylig en en liten film om prosjektet som Eystein Skjerve leder i Uganda, som viser hvordan de jobber.

Bekjemper epidemier gjennom utdanning

NMBU Veterinærhøgskolen har i over 20 år jobbet med å bedre folks helse i sentral-afrikanske land gjennom å styrke utdanning og forskning på sykdommer som smitter fra dyr til mennesker.

- Koronaepidemien er en kraftig påminnelse om at vi må jobbe tverrfaglig for å forstå slike infeksjoner. Veterinærer må være med for å forhindre at vi opplever lignende epidemier igjen, sier professor i veterinær samfunnsmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen, Eystein Skjerve.

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. En del av disse er forårsaket av virus, slik som Korona, Ebola, Marburg og Zia.

En stor del av virusene som hopper over til mennesker, kommer fra dyr som har sin opprinnelse i gammel tropisk regnskog, blant annet i Sentral-Afrika.

- Da er veien å gå å bidra med kompetanseutvikling i de landene der virusene og infeksjonene oppstår, sier Skjerve.

Nå er Skjerve i avslutningsfasen av prosjektet Capacity building in Zoonotic diseases management using the integrated approach to ecosystems health at human-livestock-wildlife interface in Eastern and Southern Africa (CAPAZOMANINTECO), finansiert gjennom NORAD’s NORHED-program. NORHED har som mål å styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland.

- Det er tydelig at NORAD har forstått at zoonoser er et viktig område å satse på innenfor bistand og forskning, og det ser jeg på som en gledelig anerkjennelse av det arbeidet vi har drevet med i alle disse årene. Det er svært givende å jobbe med u-hjelp gjennom utdanning og forskning sier Skjerve.

Les mer om prosjektet på hjemmesidene til NMBU

Powered by Labrador CMS