Urbant landbruk har blitt en arena hvor folk møtes, uavhengig av sosialt lag eller etnisitet, ifølge forsker. Bildet er hentet fra en urban bakhage ved Hausmania i Oslo. (Foto: Marte Dæhlen)
Urbant landbruk har blitt en arena hvor folk møtes, uavhengig av sosialt lag eller etnisitet, ifølge forsker. Bildet er hentet fra en urban bakhage ved Hausmania i Oslo. (Foto: Marte Dæhlen)

Åpnet nasjonalt senter for urbant landbruk på Ås

Publisert

– Urbant landbruk berører en rekke fagområder som landskapsplanlegging, matsikkerhet, miljø, sirkulær økonomi, artsmangfold, folkehelse. NMBU har kompetansen på alt dette, og med det følger også et ansvar som universitetet har tatt, sa rektor Mari Sundli Tveit under åpningen av Senter for urbant landbruk ved NMBU.

For å favne hele den faglige bredden har flere fagmiljøer ved NMBU gått sammen om å etablere Senter for urbant landbruk.

Under åpningen i forrige uke la professor Trine Hvoslef-Eide vekt på at landbruk er så mye mer enn bare mat.

Hun mener den urbant landbruk er en aktivitet som omfatter hele spekteret, fra den profesjonelle bonden til den uerfarne amatøren. Det handler ikke bare om mat, men om bruken av grønne områder for å oppnå mange mål samtidig. Som bedre håndtering av regnvann, skape en vakker by, tilrettelegge for gode møteplasser samtidig som det gis mulighet for å produsere sin egen mat uten sprøytemidler.

– Vi ser også fra andre land at urbant landbruk har blitt en arena hvor folk møtes, uavhengig av sosialt lag eller etnisitet, og deler av den kunnskapen man har. Effekten av urbant landbruk kan ikke undervurderes, sier Hvoslef-Eide.

Les hele saken på NMBUs nettsider.