Tropeutslipp havner i Antarktis

Isødet i Antarktis er ikke forskånet for verdens forurensing. Forskere har sporet partikler i Antarktis tilbake til en en skogbrann i Brasil.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Brann i regnskogen i Amazonas. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)
Brann i regnskogen i Amazonas. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

– At partikler blir fraktet gjennom atmosfæren fra nord til sør og over så store avstander som fra tropene til Antarktis, er overraskende, sier Markus Fiebig

Han er forsker ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

– Det har vært veldig spennende å være med på å påvise at dette skjer, sier Fiebig.

I 2005 utvidet Norge sin aktivitet i Antarktis ved at Troll-stasjonen i Dronning Maud Land ble helårsstasjon.

NILU fikk i oppdrag å sette opp et atmosfærisk observatorium, og i februar 2007 ble den første helårsmålingen av størrelse og fordeling av aerosoler (forurensningspartikler) i atmosfæren satt i gang.

– I juni observerte vi aerosoler i atmosfæren over Troll som så ut til å være partikler som stammet fra brenning av biomasse, forteller Fiebig.

– Vi så en topp i målingene på to spesifikke dager (19. og 20. juni), og begynte å undersøke hva dette skyldtes. Siden det ikke finnes noe biomasse i form av trær eller planter i Antarktis, måtte kilden befinne seg på kontinenter lenger nord.

Tidspunktet for toppmålingene på Troll, falt sammen med en topp i skogbrannsesongen i Brasil. Nå gjaldt det for forskerne å greie å påvise en sammenheng.

Skogbrann i Brasil

Kilden skulle vise seg å være en spesifikk skogbrannaktivitet i midten av Brasil som foregikk 11–12 dager før aerosolene ble observert på Troll.

Dette ble påvist ved hjelp av et sofistikert modelleringsverktøy for luftforurensing som er utviklet av NILU-forsker Andreas Stohl.

– Vi kjørte modellen fire uker tilbake i tid, og sammenstilte resultatene med et satellittkart som viser brannaktivitet. På den måten greide vi å etablere et sikkert kilde-mottaker-forhold mellom skogbrannaktivitet i Brasil og aerosolene vi observerte på Troll, forklarer Fiebig.

Svarte punkter er skogbranner. Rødt viser sterk forurensning over Antarktis.
Svarte punkter er skogbranner. Rødt viser sterk forurensning over Antarktis.

Studien bekrefter tidligere indikasjoner på at utslipp fra skogbranner på andre kontinenter når fram til Antarktis. At det i tillegg påvises at utslippene fant sted så langt nord på den sørlige halvkule som i tropene, er oppsiktsvekkende.

– Dette er første gang det er funnet direkte bevis for at utslipp så langt nord som i tropene påvirker Antarktis, påpeker Fiebig.

– Dette er annerledes enn på den nordlige halvkule, hvor utslippene som havner i Arktis stort sett stammer fra lengdegrader lenger nord.

På vakt

Målingene av aerosoler som er utgangspunktet for Fiebigs studie, er ikke veldig høye, hevder han.

– Fra et totalmassesynspunkt, er de ikke det. Menneskeskapte utslipp på den sørlige halvkule er naturlig begrenset fordi landmassene der ikke er store sammenlignet med på den nordlige halvkule, forklarer Fiebig.

– Men man bør likevel være på vakt. Dersom aktiviteten i Brasil øker, og utslippene blir større, kan de trigge de samme endringene i Antarktis som de vi nå ser i Arktis.

Statistikk

Markus Fiebig. (Foto: Susanne Moen Stephansen)
Markus Fiebig. (Foto: Susanne Moen Stephansen)

De høye målingene av aerosoler transportert gjennom atmosfæren fra Brasil til Antarktis, ble gjort allerede den første antarktiske vinteren det ble foretatt målinger.

– Dette kan være en indikasjon på at slike hendelser foregår oftere enn tidligere antatt, sier Fiebig.

Forskerne vil nå bruke dataene som samles inn på atmosfæreobservatoriet på Troll til å lage en transportklimatologi, det vil si en statistikk over utslipp fra brenning av biomasse som havner i Antarktis.

Referanse:

M. Fiebig, C.R. Lunder og A. Stohl: Tracing burning biomass aerosol from South Amerika to Troll Research Station in Antarctica, Geophysical Research Letters, 36, L14815, doi:10.1029/2009GL038531.

Powered by Labrador CMS