Marius Andersen, en ivrig sportsfisker og kjøkkensjef ved NIBIO Svanhovd, viser fram fangsten fra Pasvikelva. Han og andre sportsfiskere kan hjelpe forskerne med å få oversikt over ørretbestanden i vassdraget. (Foto: NIBIO)
Marius Andersen, en ivrig sportsfisker og kjøkkensjef ved NIBIO Svanhovd, viser fram fangsten fra Pasvikelva. Han og andre sportsfiskere kan hjelpe forskerne med å få oversikt over ørretbestanden i vassdraget. (Foto: NIBIO)

Sportsfiskere hjelper forskere

– Vi oppfordrer alle sportsfiskere i Pasvikvassdraget om å registrere fangsten sin. Vi ønsker nøyaktig informasjon om dato, fiskens lengde, vekt og geografisk fiskeplass. I tillegg vil vi at fiskerne leverer inn fettfinnen, og gjerne en skjellprøve, sier Snorre Hagen ved NIBIO Svanhovd.

Han leder et norsk-russisk prosjekt som kartlegger ørretbestanden i Pasvikvassdraget. Som en del av det grensenære norsk-russiske miljøsamarbeidet er forskere i ferd med å bygge opp en genetisk database over bestanden av ørret i dette store grensevassdraget.

Pasvikdalen, på samisk Báhčeveaijohka, er et dalføre på Finnmarksvidda. Her renner Pasvikelva som danner grense mellom Norge og Russland. Elva har alltid vært rik på ørret, sik, abbor, harr og andre fiskeslag. Etter at den ble regulert av sju vannkraftverk i perioden 1956 til 1978, to norske og fem russiske, så forsvant mange av de naturlige gyte- og oppvekstområdene for ørret. Likevel er det mye ørret i vassdraget. Kraftselskapet Pasvik Kraft har ansvar for å hente stamfisk fra elva og sette ut avkom på en forsvarlig og bærekraftig måte. Slik kultivering av fisk kan omfatte kunstig befruktning, klekking, yngelpleie og fôring av fisk i fangenskap før utsettelse.

– Vi ønsker å finne ut om kultiveringsprogrammet sikrer en langsiktig levedyktig bestand, og om det er noe som kan gjøres bedre for å styrke ørretstammen i Pasvikvassdraget, sier Hagen.

Forskerne har allerede fått god hjelp fra sportsfiskere. De siste par sesongene har lokale fiskere sendt inn flere hundre prøver og målinger. Forskerne har også samlet inn prøver fra norsk og russisk side av elva. Utsetting av fisk skjer i hele det norsk-russiske området, men mesteparten av ørreten som fiskes i elva kommer fra oppdrettsanlegget til kraftselskapet. Forskerne tatt også tatt genetiske prøver av all stamfisk. Det betyr at de nå har en ganske omfattende genetisk database over fisken som brukes i oppdrettsanlegget til Pasvik Kraft og som seinere settes ut i elva.

Snorre Hagen håper at ørretprosjektet kan bli et springbrett for bredere studier av økosystemene i Pasvikdalen – både i vann og på land.

Les hele saken på nettsidene til NIBIO.

Powered by Labrador CMS