Avskogede fjellområder på Haiti. Dette er Massif de la Hotte. (Bilde: Eladio Fernandez)
Avskogede fjellområder på Haiti. Dette er Massif de la Hotte. (Bilde: Eladio Fernandez)

Nesten all urskog på Haiti er borte

I 1988 var rundt 4,5 prosent av Haiti dekket av gammel regnskog - nå er det 0,32 prosent, ifølge en ny studie.

Publisert

Du kan tydelig se forskjellen på Google Maps. Landet ligger på øya Hispaniola i Karibien, og øya deles mellom Haiti og Den dominikanske republikk.

På Haitis side er det mye mindre skog sammenlignet med Den dominikanske republikk, blant annet på grunn av nasjonalpark-politikk, ifølge WWF. Likevel er mye av den originale regnskogen borte fra hele øya.

Gammel skog

Men Haiti er i en spesiell situasjon, ifølge en ny forskningsartikkel publisert i tidsskriftet PNAS. Forskerne kaller Haiti et av de mest avskogete landene i verden.

Forskerne ser spesielt på gammel, original regnskog - ikke nyplantet skog. De har analysert satellittbilder fra 1980-tallet fram til 2016 for å se hvordan det har endret seg.

Den gamle regnskogen har stor betydning for endemiske arter. Dette er dyr som hører hjemme i regnskogen på øya Hispaniola.

På fjelltopper

Forskerne har sett at fjelltoppene på øya har mistet mye av den gamle skogen sin. De kommer fram til at 42 av de 50 største fjellene har blitt avskoget for gammel regnskog.

Disse fjelltoppene er også hjem til flere spesielle dyrearter, som for eksempler flere typer reptiler. Forskerne har også undersøkt hva slags arter de finner på fjelltoppene, og resultatene deres er nedslående.

Slik ser gammel regnskog på Haiti ut. (Bilde: Claudio Contreras)
Slik ser gammel regnskog på Haiti ut. (Bilde: Claudio Contreras)

De konkluderer med at artene forsvinner sammen med skogen, og at hvis skogen forsvinner med samme hastighet som fram til nå, vil Haiti miste alt sammen i løpet av noen tiår. Dette betyr også en masseutryddelse av dyr, ifølge forskerne. Ifølge deres tolkninger er Haiti allerede inne i en slik masseutryddelse.

Dyrene kan heller ikke flykte over til Den dominikanske republikk, siden flere av disse artene er tilpasset og lever på haitiske fjelltopper.

De anslår at mellom 66-83 prosent av alle artene på Haiti vil forsvinne i perioden mellom 1986-2035, basert på resultatene i denne studien.

Referanse:

Blair Hedges mfl: Haiti’s biodiversity threatened by nearly complete loss of primary forest. PNAS, 2018. DOI: 10.1073/pnas.180975311. Sammendrag