En landsdekkende oversikt over alle treslag i norske verneområder er nå tilgjengelig i Kilden - NIBIOs digitale kartløsning på nett. Her er en eik i Bogslunden naturreservat i Rygge, Østfold. (Foto: Morten Günther)
En landsdekkende oversikt over alle treslag i norske verneområder er nå tilgjengelig i Kilden - NIBIOs digitale kartløsning på nett. Her er en eik i Bogslunden naturreservat i Rygge, Østfold. (Foto: Morten Günther)

Genetisk viktig skog nå tilgjengelig på nett

– Vernet skog er viktig for å sikre biologisk mangfold og bevare genetisk variasjon, forteller naturforvalter Kjersti Bakkebø Fjellstad i Norsk genressurssenter.

– I den såkalte genressursdatabasen har vi samlet data fra mer enn 980 norske verneområder med skog, forteller Fjellstad.

I databasen finner man informasjon om forekomsten av ulike treslag i naturreservater, nasjonalparker, landskapsvernområder og annen vernet skog over hele landet. Det er også lagt inn data om utvalgte bevaringsområder for genressurser, såkalte «genressursreservater».

Den digitale genressursdatabasen er koblet opp til Naturbase hos Miljødirektoratet slik at detaljert informasjon om verneområdet, kart og verneforskrift kan hentes ut herfra.