Vannmangel verre enn antatt

En tredjedel av jordens befolkning lever i områder som trues av vannmangel, viser en ny rapport. Dette er langt mer alvorlig, enn tidligere antatt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Bekymringsverdige beregninger i år 2000 meldte at én tredjedel av verdens befolkning ville være påvirket av vannmangel innen år 2025.

- Våre funn viser at situasjonen er enda verre, sier Frank Rijsberman, direktør ved International Water Management Institute.

700 eksperter

- Allerede i år 2005 var mer enn en tredjedel av verdens befolkning påvirket av vannmangel.

- Vi blir nødt til å forandre “business as usual” for å takle den økende vannkrisen vi ser i enkelte land som India, Kina og elveløpet ved Colorado River i USA og Mexico.

Bak studien står 700 eksperter fra hele verden. De har jobbet med rapporten i fem år.

Konklusjonen er at en tredjedel av jordens befolkning enten lever i området hvor vannressursene er overutnyttet, med fallende grunnvannsnivå og uttørkede elver, eller i områder hvor de ikke kan få fatt i vannet fordi de mangler den nødvendige infrastrukturen.

Kritisk søkelys

Rapporten kaster et kritisk søkelys på politikk og praksis når det gjelder vannressurser og utvikling i jordbrukssektoren de siste 50 årene. Studien inkluderer også vannbruk for husdyr og fiskeri, og integrerer nye data om individuelle elveløp.

Stabil tilgang til trygt og billig vann er ansett som avgjørende for å begrense antallet fattige mennesker i verden.

Utviklingsland er som ventet hardest rammet av vannmangelen, og utviklingen gjør at vi risikerer enda mer fattigdom.

74 prosent

Jordbruket står for en stor del av vannforbruket. Hele 74 prosent av vannet som blir hentet ut av elver, innsjøer og grunnvann går til å produsere mat.

I 2000 brukte vi 7 200 kubikkilometer med vann for å dyrke mat. Innen 2050 forventes det at befolkningsveksten vil presse dette tallet opp til mellom 11 000 og 13 500 kubikkilometer.

Dette krever endringer i hvordan vannet utnyttes, mener forskerne bak rapporten. Det kan handle om mer avsalting av sjøvann til bruk i vanning, eller om å legge om kostholdet slik at vi spiser mat fra avlinger som krever mindre vann.

Etterlyser radikale endringer

I store deler av Afrika finnes det grunnvann, men ikke teknologi til å hente det opp. I Gujarat i India er det motsatte tilfelle: Tiår med sterk utnytting av grunnvannet har ødelagt ressursene.

Forskerne mener at noen av disse problemene kan løses med økonomiske initiativer og bærekraftig bruk av grunnleggende teknologi.

De etterlyser imidlertid mer radikale endringer når det gjelder hvordan vi tenker på vann.

Begrenset vare

- Folk må fokusere på å få mer verdi ut av vann, sier Rijsberman til tidsskriftet Nature.

Han argumenterer med at vann vanligvis er ansett som en gratis ressurs, men trenger å bli behandlet og verdsatt som en begrenset vare.

Studien ble offentliggjort av Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture, ved World Water Week i Stockholm.

Referanse:

Rapporten: Comprehensive Assesment of Water Management in Agriculture

Lenker:

International Water Management Institute (PDF): A Third of the World Population Faces Water Scarcity Today
International Water Management Institute (PDF): Scientists with Landmark Study Tracking 50 Years of Water Management Practices Call for Radical Action to Ease Water Scarcity
Nature: Water crisis happening now
New Scientist: Squeeze every raindrop to fight world hunger
New York Times: Need for Water Could Double in 50 years, U.N. Study Finds
BBC: Map details global water stress
Science: Not a Drop to Drink
 

Powered by Labrador CMS