Hvordan skal vi ta vare på matjorden i framtiden? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Hvordan skal vi ta vare på matjorden i framtiden? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

NIBIO arrangerer jordvernkonferanse

Å lage jord tar tusenvis av år. Teknologi og effektivisering er ikke nok til å brødfø en voksende befolkning. Vi må også ha omsorg for den jorda som finnes.

Prioriteringer må gjøres, og vanskelige valg tas. Dette berører oss alle. I jordvern-strategien vedtatt av Stortinget i 2015 står det at omdisponering av matjord maksimalt kan være 4000 dekar årlig innen 2020. Dette er det tverrpolitisk enighet om. Men hvordan skal det skje? I 2015 ble mer enn 6000 dekar omdisponert – dette er ressursbruk på krita. Hvem bestemmer virkemidlene, og hvilke er de?

Programmet for dagen spenner fra det internasjonale til det nasjonale perspektivet. Luca Montanarella gir oss globalt overblikk fra sitt ståsted som representant for EUs jordvernekspertise, FNs klimakonvensjon og FAOs arbeid for bærekraftig forvaltning av jordressursen.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale vil belyse situasjonen her til lands, sammen med flere sentrale norske politikere.

Jordvernforeningene i Norge, NIBIO og Norges Bondelag står bak arrangementet.