En notis fra Nasjonalt senter for e-helseforskning - les mer.

Fra venstre: Paolo Zanaboni, Eli Kristiansen og Asbjørn Johansen Fagerlund i Nasjonalt senter for e-helseforskning.
Fra venstre: Paolo Zanaboni, Eli Kristiansen og Asbjørn Johansen Fagerlund i Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Søker samiske deltakere til forskning på helsenorge.no

Nasjonal senter for e-helseforskning søker etter samiske deltakere til sitt forskningsprosjekt. Målet er å finne ut hvilke erfaringer samiske pasienter har ved bruk av elektronisk innsyn i journal på helsenorge.no.

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal sammen med Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS) undersøke den samiske befolkningens erfaringer med innsyn i journal gjennom helsenorge.no.

Senteret skriver på sine hjemmesider: Vi vet at folks forhold til helse, sykdom og behandling må sees i en kulturell sammenheng. Vi ønsker å finne ut om samiske verdier, normer, praksis og språk påvirker opplevelsen av tjenesten innsyn i journal. Tjenesten er ikke spesielt tilpasset det samiske. Vi vil se på problemstillinger knyttet til psykisk helse og innsyn i journal i lys av samisk språk og kultur.

Les mer om hvem som kan delta og hva det innebærer på hjemmesidene til Nasjonalt senter for e-helseforskning

Powered by Labrador CMS