En notis fra Nasjonalt senter for e-helseforskning - les mer.

Videokonsultasjon med legen er blitt nødvendig for å gi trygghet og effektivitet under koronapandemien.
Videokonsultasjon med legen er blitt nødvendig for å gi trygghet og effektivitet under koronapandemien.

Råd for digital kommunikasjon om helse

Nasjonalt senter for e-helseforskning opplever en enorm etterspørsel etter kunnskap, ikke minst om beste praksis innen e-helse. Det skyldes blant annet at legers bruk av videokonsultasjon har nådd nye høyder på grunn av korona-pandemien.

Senteret deler nå mye av sin kunnskap om bruk av video og digital kommunikasjon innen helse. De håper dette er nyttig for privatpersoner, pasienter og helsepersonell, organisasjoner og ansatte i både statlig og privat sektor.

Forskningen innen e-helse omhandler blant annet:

  • Redusere ensomhet blant eldre
  • Nettkontakt med legekontoret
  • Videokonferanse i sykehus
  • Telerehabilitering
  • Nettbasert terapi i behandling av depresjon
  • Digitale tjenester for min psykiske helse

Hele listen finner du på nettsidene til Nasjonalt senter for e-helseforskning

Powered by Labrador CMS