Dommere med gode smaksløker

I et laboratorium hos Fiskeriforskning sitter en rekke trenede personer og ser, føler, lukter og smaker på sjømat. Ved hjelp av sansene sine vurderer smaksdommerne kvaliteten på produktene.

"Smaksdommernes vurderinger er et nødvendig hjelpemiddel for bedriftene i utvikling av sjømatprodukter."
"Smaksdommernes vurderinger er et nødvendig hjelpemiddel for bedriftene i utvikling av sjømatprodukter."

Bedrifter som produserer sjømat har ofte behov for å teste ut produkter under utvikling. I smakslaboratoriet har bedriften mulighet til å få produktet vurdert av spesialtrenede smaksdommere.

Analysene er konfidensielle, og er nyttige hjelpemidler i det videre arbeidet med utvikling eller markedsføring av produktene.

Sanser forandringer

Smaksdommerne bruker alle sansene sine for å vurdere produktets kvalitet og holdbarhet. Prosedyren kalles sensorisk analyse, og brukes blant annet til å teste produkters utseende, lukt, smak og konsistens.

- Resultatene fra analysen gir viktig informasjon om kvalitetsendringer, og om hvordan nytt produksjonsutstyr og nye prosesser påvirker produktets kvalitet, sier leder for sensorisk laboratorium, Mats Carlehög.

Sikrer kvalifisert bedømmelse

"Dommerne i aksjon i sensorisk laboratorium."
"Dommerne i aksjon i sensorisk laboratorium."

Ved hjelp av dommerne kan man arbeide seg fram til bestemte smaksegenskaper ved et produkt. For at de skal kunne bedømme produktet så objektivt som mulig, foregår analysene i et laboratorium som er spesielt egnet for smaking.

I tillegg til dommerpanelet har Fiskeriforskning også bygget opp et eget ekspertpanel fra forskerstaben på instituttet. Disse har lang erfaring og solid kunnskap om forskjellige typer råstoff og produkter.

Det smakes for fullt hos Fiskeriforskning i høst. Oppdragsmengden for smakslaboratoriet øker, og nye dommere rekrutteres til analysearbeidet.

Powered by Labrador CMS