Stamceller erstatter døde celler

Det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Science utpekte i 1999 forskningen på det som kalles stamcellen til «årets vitenskapelige oppdagelse».

Publisert

En stamcelle er i stand til å utvikle seg til alle typer celler i kroppen. Normalt mister kroppens celler denne evnen en gang i løpet av fosterlivet. I 1999 klarte imidlertid forskere å omdanne modne kroppsceller til umodne former som kan utvikle seg i forskjellige retninger. Dette åpner for helt nye behandlingsformer. Stamcellene kan for eksempel erstatte døde hjerneceller hos pasienter som har hatt hjerneslag, eller døde hjerteceller hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt, eller tapte blodceller hos kreftpasienter. Kanskje de også kan gjøre organtransplantasjoner overflødig fordi vi blir i stand til å dyrke nye organer fra pasientens egne celler.

Bioinformatikk

Per i dag har vi teknisk sett ikke nok datakraft til å kunne analysere all informasjonen som finnes i det humane genom, men det vil vi antakelig få i løpet av de nærmeste tjue årene.

De tekniske utfordringene er imidlertid bare én side av saken. Like viktig blir det å finne nye og bedre måter å bearbeide all informasjonen på. Derfor blir forskningen på dette feltet - som kalles bioinformatikk - viktig i årene som kommer.