Fett for kroppen

Fett er ikke bare fett og farlig. Amerikanske forskere har funnet ut at fett hjelper kroppen med å danne nye blodårer. Dette kan hjelpe mennesker med hjerteproblemer og dårlig blodsirkulasjon.

Publisert

Det er forskere fra Indiana University School of Medicine (IU) som rapporterer om fettets nye legende egenskaper.

De har funnet at en type fett som kalles stromalceller - såkalte umodne fettceller - hjelper kroppen i arbeidet med å lage nye blodårer. Dette kan igjen være med på å reparere muskler og hjertevev.

Det er særlig mennesker med hjertelidelser, kronisk angina og dårlig blodsirkulasjon som i framtiden kan nyte godt av oppdagelsen.

I tillegg kan dette vise seg å hjelpe ved slag og kreft, tror forskerne bak studien.

Fett nok

Stromalcellene finnes i alt fett i kroppen. Disse cellene har stamcellelignende egenskaper, det vil si at de utgjør byggesteiner for vev og kan utvikle seg til flere typer fettceller.

I tillegg lager stromalcellene faktorer som forsterker veksten av blodårer, såkalt angiogenese.

Forskerne ved IU identifiserer en rekke av de ulike vekstfaktorene i stromalcellene i denne studien.

For kreftforskere kan dette vise seg å være svært nyttig, da det kan hjelpe dem med å kutte blodtilførselen til ondartete kreftsvulster, for på den måten å få bukt med kreften.

Liker seg uten oksygen

Forskerne har også sett på hvordan stromalcellene oppfører seg i kroppen vår. Det viser seg at de frigjør flere vekstfaktorer som påskynder blodåredannelse, når de er i oksygenfattige miljøer.

I stedet for å gi en pasient med dårlig blodsirkulasjon en spesiell vekstfaktor, mener forskerne at man kan plassere pasientens egne stromalcellene strategisk på de stedene i kroppen hvor det er dårlig sirkulasjon, der nye blodårer er sårt tiltrengt.

På grunn av den lave oksygenkonsentrasjonen i denne delen av kroppen, vil stromalcellene begynne å produsere vekstfaktorer som igjen vil få blodårer til å vokse.

En heldig bivirkning med behandlingen er at fettvevet må tas fra pasienten selv ved fettsuging.

Så da er det jo bare å ta fra de stedene man synes det er litt for mye, og plassere der hvor det trengs.

Studien ble publisert 1. mars i Circulation, et tidsskrift for The American Heart Association.