Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo og Akershus - Les mer
Forsker mener det er nødvendig med mer oppmerksomhet på familie og oppvekstvilkår i barnehage og skole, og hjelpetjenester for barn og unge.

Flere tidligere mobbeofre blant sosialhjelpsmottakere

Nærmere halvparten av langtidsmottakere av sosialhjelp som sliter med psykiske plager og kroniske smerter, har opplevd langvarig mobbing i barndommen.

23.1 2016 04:00

De psykiske problemene hos mobbeofre varer i lang tid, ofte hele livet gjennom.

En ny studie ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) viser at 46 prosent av langtidsmottakere av sosialhjelp som sliter med både psykiske plager og kroniske smerter, har vært utsatt for langvarig mobbing i skolealder.

– Det er et veldig høyt tall og et alvorlig problem, sier førsteamanuensis Borghild Løyland ved HiOA, som er forskeren bak studien.

– Jeg ser tydelig at det er en sammenheng mellom kroniske smerter, psykiske lidelser og en tøff oppvekst med blant annet mobbing, mishandling, avbrudd i skolegang og dårlige økonomiske forhold hjemme, fremhever hun.

Kommer fra fattige familier

Løyland har kartlagt rundt 400 langtidsmottakere av sosialhjelp i 14 kommuner i Norge. Hun delte sosialhjelpsmottakerne inn i fire grupper.

Den første gruppen hadde hverken kroniske smerter eller psykiske plager. Gruppe nummer to hadde kroniske smerter, og gruppe nummer tre hadde psykiske plager. Den fjerde gruppen hadde både kroniske smerter og psykiske lidelser.


– Hvis du vokser opp i et hjem med mange konflikter, øker risikoen for at du får psykiske plager, sier førsteamanuensis Borghild Løyland ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Foto: Sonja Balci/ HiOA)

Alle sosialhjelpsmottakerne i studien hadde lite utdanning og var i en vanskelig situasjon. De var i litt forskjellig aldre og mange hadde ikke vært i arbeid i mer enn seks måneder.

– Jeg har blant annet sett på hvorvidt de hadde hatt vanskeligheter i oppveksten før de ble 16 år, og om det var forskjeller mellom gruppene, forklarer Løyland.

Forskningen hennes viser blant annet at gruppen som kom vesentlig dårlig ut, var sosialhjelpsmottakerne som både hadde kroniske smerter og psykiske lidelser. Det var disse deltakerne i studien som også skilte seg ut med det høyeste mobbetallet.

Mange i denne gruppen hadde opplevd mishandling og var vokst opp i et hjem med økonomiske problemer og rusbruk hos foreldrene. Over halvparten hadde droppet ut av skolen før de var 16 år.

I gruppen hvor deltakerne hverken hadde kroniske smerter eller psykiske plager, hadde 21 prosent blitt utsatt for langvarig mobbing og 24 prosent droppet ut av skolen før de var 16 år.

De svakeste i samfunnet

– Hvis du vokser opp i et hjem med mange konflikter, øker risikoen for at du får psykiske plager, tilføyer Løyland.

Hun peker på at det er nødvendig med mer oppmerksomhet på familie og oppvekstvilkår i barnehage og skole, og hjelpetjenester for barn og unge.

I 2014 var det 125 400 sosialhjelpsmottakere i løpet av året, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. I perioden 2011 til 2013 mottok cirka 38 prosent av sosialhjelpsmottakerne stønad i seks måneder eller mer. Disse regnes som langtidsmottakere.

Økonomisk sosialhjelp er velferdsstatens siste økonomiske sikkerhetsnett, som skal fungere som nødhjelp i en kort periode, men en del mottakere kommer seg ikke videre.

Referanse:

Løyland, Borghild (2016). The co-occurrence of chronic pain and psychological distress and its associations with salient socio-demographic characteristics among long-term social assistance recipients in Norway. Scandinavian Journal of Pain. Vol. 11. doi: 10.1016/j.sjpain.2015.12.003. Sammendrag.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Emneord