Saken er produsert og finansiert av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) - Les mer

Miljøgift oversett i 30 år

Forskere har funnet en ny miljøgift som har unngått reguleringer og miljøforskeres oppmerksomhet i flere tiår.
29.11 2013 05:00


Fra en kjemisk fabrikk i Kina.

Det er i metallindustrien, spesielt de delene av industrien som driver med forkromming, at forskere fra Norsk institutt for vannforskning (Niva) og Tsinghua-universitetet i Beijing, har funnet forekomster av den nye miljøgiften, en polyfluorinert forbindelse kalt F-53B.

F-53B har mange likheter i den kjemiske strukturen med perfluoroktylsulfonat (PFOS), en miljøgift som har vært i utstrakt bruk helt siden 1950-tallet. PFOS har ikke bare blitt hyppig brukt i metallindustrien, men også i tekstiler, brannskum og impregneringsmidler.

Det har medført store utslipp, og som en følge har konsekvensene av PFOS gradvis blitt gjenstand for forskeres oppmerksomhet.

PFOS har blitt funnet å være moderat giftig ved gjentatt eksponering, har uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet og kan potensielt skade reproduksjonen hos pattedyr.

Likheten med PFOS gjør det rimelig å anta at F-53B kan inneha de samme egenskapene og opptre på samme måte i miljøet. Forskerne ønsket dermed å se nærmere på virkningene av F-35B, som har blitt oversett i en årrekke.

Moderat giftig og like persistent

Forskerne tok prøver av vannet i renseanlegget for det industrielle avløpsvannet, i det kommunale renseanlegget og i Ouijang-elven som mottar vannet fra renseanleggene. Laboratorietester påviste F-53B i samtlige vannkilder.

Resultatene fra laboratoriet viste videre – blant annet gjennom toksikologiske tester på sebrafisk – at F-53B er moderat giftig, og like persistent mot nedbrytning som PFOS.

Vestlige land startet i 2002 utfasing av PFOS nettopp på grunn av slike skadevirkninger. Den ble også inkludert i Stockholm-konvensjonen fra 2009. Konvensjonen, som trådte i kraft i 2004, ble opprettet for å beskytte helse og miljø mot persistente organiske miljøgifter.

Over 170 land, deriblant Kina, har ratifisert konvensjonen som forplikter dem til å fase ut de farligste miljøgiftene.

Den økende etterspørselen etter alternativer til PFOS kan føre til spredning av F-53B, varsler forskerne i rapporten.

En global utfordring


Fra en kjemisk fabrikk i Kina.

Internasjonal handel med produkter gjør også at helse- og miljøfarlige kjemikalier blir transportert. Ved bruk av disse produktene på destinasjonsstedet, og senere som avfall, kan utslipp oppstå langt fra produksjonsstedet.

- For det første viser dette at vi ikke kan anta at de industrielle forbindelsene som brukes i utviklingsland er de samme som brukes i vestlige land, oppsummerer Christopher Harman, forsker ved Niva.

- For det andre gir eksistensen og bruken av denne forbindelsen i flere tiår – som virker å ha unngått oppmerksomheten til forskere og myndigheter – en påminnelse om at de fluorholdige forbindelsene som hittil er analysert ikke er tilstrekkelig for en full forståelse av fluorkjemisk forurensning, sier Harman.

Referanse:

Wang m.fl: (2013): First Report of a Chinese PFOS Alternative Overlooked for 30 Years: Its Toxicity, Persistence, and Presence in the Environment, Environmental Science & Technology 2013, 47 (18), pp 10163–10170, doi: 10.1021/es401525n.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Emneord