Forskerne Britt Margrethe Emilie Moldestad og Marianne Sørflaten Eikeland ved Høgskolen i Sørøst-Norge har fått 9,9 millioner kroner til å forske på omdanning av biomasse til biodrivstoff.  (Foto: HSN)
Forskerne Britt Margrethe Emilie Moldestad og Marianne Sørflaten Eikeland ved Høgskolen i Sørøst-Norge har fått 9,9 millioner kroner til å forske på omdanning av biomasse til biodrivstoff. (Foto: HSN)

Skal gjøre biomasse om til miljøvennlig drivstoff

Produksjon av biodiesel har lenge vært basert på råstoff fra raps, mais og palmeolje. Og motforestillingene har vært dominert av motstanden mot å bruke mat og landbruksarealer til produksjon av drivstoff.

Men biodrivstoff kan også produseres fra bærekraftige kilder som skog og avfall fra skogbruk, industri og husholdning. Da bruker man et råstoff som ansees å være et avfallsprodukt. Dette vil forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge gå dypere inn i.

– Norge har hatt lite biodrivstoff siden vi alltid har hatt oljen, men nå går oljeproduksjonen og ressursene ned, og vi ønsker å bruke fornybare energikilder. Dieselbegrepet er dessuten belastet, så det er vanskelig å selge inn, men i dette prosjektet gjør vi biodiesel til et miljøvennlig drivstoff, forteller forsker Marianne Sørflaten Eikeland som sammen med professor Britt Margrethe Emilie Moldestad har fått forskningsmidler til å jobb med dette prosjektet.

Prosjektet som har fått navnet FLASH-Predicting the FLow behavior of ASH mixtures for production of transport biofuels in the circular economy og fikk tildelt 9,9 millioner av Norges Forskningsråd gjennom ENERGIX programmet i 2017. 

Powered by Labrador CMS