Vann for verden

En av verdens største grunnvannskilder er påvist i Tanzania. Det norske selskapet AGWA står bak funnet i en dyptliggende geologisk struktur på 200 - 1500 meter under jordoverflaten.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tanzania-prosjektet kan i fremtiden få stor betydning på verdensbasis for påvisning og utvinning av dype, alternative grunnvannsressurser.

- Det er så langt boret tre brønner med positive resultater, sier adm.dir. Anna Aabø i IRIS, International Research Institute of Stavanger, som er en av eierne av AGWA, Active Ground Water Management.

- I neste fase er det planlagt tre til fire nye brønner for å kartlegge hele grunnvannsområdet. Etter planen vil dette arbeidet bli startet opp i slutten av juni måned, sier direktør i IRIS Forskningsinvest, Geir Kristian Pedersen.

- Under forutsetning at det dreier seg om en bærekraftig utnyttelse av grunnvannet, betyr det at det er vann nok til alle i disse tørre strøkene, sier professor Torleiv Bilstad i UiS.

Det betyr også at oljeselskapene som har behov for tilgang til vann under oljeleting får tilgang til verdifulle vannresurser. Det er en av grunnene til at Statoil har inngått et leverandørutviklingsprogram med AGWA.

IRIS og Universitetet i Stavanger er to av eierne i AGWA, Active Ground Water Management, sammen med IVAR, Lyse Energi, ENWA og NIVA-tech.

Fra olje til vann

- Det er boreteknologien fra oljeleting som nå tilbakeføres til leting etter grunnvannskilder, sier professor Torleiv Bilstad, UiS.

- Hovedideen er å kombinere seismiske data og boreteknologi fra oljeindustrien med vannkompetanse. Oljereservoarer ligger oftest under grunnvannsreservoarene, og seismikk og boring etter olje og gass gir verdifull informasjon om vannreservoarene.

- Sammen med våre samarbeidspartnere har vi ambisjoner om å få til produksjon av vann i industriell skala basert på en bærekraftig utvinning av grunnvann. Grunnen har rensende egenskaper, og det er kvalitesmessig glimrende vann som kommer opp, sier Torleiv Bilstad.

- I AGWA kan vi bygge på de komplementære kompetansene i de respektive selskapene, sier Geir Kristian Pedersen. IVAR på vann, Lyse på infrastruktur, UiS og IRIS på lete- og bore- og brønnteknologi og UiS, ENWA og NIVA på vannteknologi og vannkvalitet. AGWA som selskap vil konsentrere seg om identifisering og bærekraftig utnyttelse av grunnvannsreservoarer.

Studentutveksling

- Når det gjelder UiS kan vi få internasjonale studenter fra for eksempel Afrika til våre studier i miljøteknologi, sier Torleiv Bilstad. De kan returnere til Afrika med kunnskaper som de kan bruke til det videre arbeidet med vannproduksjon fra grunnvannskilder og bygge egen kompetanse og kunnskap på området. Det kaller jeg bistandsarbeid i praksis.

Professor Torleiv Bilstad har også lansert tanken om å tildele CO2-kvotestipend til studenter i første omgang fra universitetet i Tulear på Madagaskar og andre steder med behov for kompetanseheving.

- UiS-modellen med CO2 kvoter koples med vår internasjonale Master i miljøteknologi og kan brukes av norske bedrifter som ønsker å investere i CO2 kvotestudenter, sier Bilstad.

- Det er en fadderordning som gir synenergier til andre støtteordninger og som kan bidra til utvikling av kunnskapssamfunn i sør for blant annet å nøytralisere klimaendringer.

Powered by Labrador CMS