De barna som har en mor eller far med schizofreni, har allerede som sjuåringer målbart dårligere balanse enn barn av mentalt friske foreldre.

Barn av foreldre med schizofreni har dårligere motorikk

Dårlig motorikk i barndommen kan være et tidlig tegn på schizofreni.

22.9 2017 05:00

514 danske sjuåringer har siden 2013 blitt undersøkt grundig av en gruppe forskere i et samarbeidsprosjekt mellom Region Hovedstaden Psykiatri og Region Midt (Risskov).

Barna har gjennomgått grundige motoriske tester.

De har satt plugger i hull på en plate. Først med høyre og så med venstre hånd. De har gått på en linje, kastet en ball og balansert på et brett, mens en gruppe forskere har tatt tiden og gjort notater.

198 av barna har en eller to foreldre med schizofreni. 119 har foreldre med bipolar lidelse, mens resten har friske foreldre.

Nå viser de første resultatene at barn av foreldre med schizofreni klarer seg dårligere motorisk.

– Dette er friske barn som bare har en mor eller far med schizofreni. I gjennomsnitt klarer de seg dårligere motorisk enn både barn med friske foreldre og barn av foreldre med bipolar sykdom, sier Birgitte Klee Burton, som er lege og forsker ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden i Danmark.

Hun er en av forskerne bak den nye studien som er publisert i tidsskriftet Lancet Psychiatry.

I studien har forskerne laget en spesiell motorisk test som kalles movement ABC, der barnas finmotorikk, balanse og ballkontroll blir observert ut fra forskjellige oppgaver. Avhengig av hvordan man klarer seg, får man en score.

Schizofreni kommer ikke ut av det blå

Tidligere forskning har også påvist en sammenheng mellom dårlig motorikk og schizofreni. Flere studier tyder på at personer som utvikler schizofreni, har hatt motoriske problemer som barn.

Den nye kunnskapen kan kanskje brukes til å finne barn som står i fare for å utvikle schizofreni når de blir voksne.

– Schizofreni kommer ikke ut av det blå. Det er noe som utvikler seg gjennom barndommen og ungdomslivet. Hvis vi kan finne risikofaktorene, slik at vi kan sette inn forebygge tiltak så tidlig som mulig, vil det jo være veldig fint, sier Burton.

– Brikkene holder på å falle på plass

Niels Bilenberg, professor i barne- og ungdomspsykiatri ved Syddansk Universitet og forskningsleder i Psykiatrien i Region Syddanmark, er imponert over den nye studien.

Etter at hans mening har forskerne slått fast at schizofreni og motoriske problemer henger sammen på en eller annen måte.


Risikoen for å ha motoriske problemer er dobbelt så stor hvis man har en mor eller far med schizofreni. Barnas finmotorikk er for eksempel dårligere. (Foto: Elena Hramova / Shutterstock / NTB scanpix)

– Nå trenger vi ikke flere studier til å vise det, sier han.

– Vi vet at barn av foreldre med schizofreni har økt risiko for å få psykisk sykdom som voksne. Det er dokumentert at de som får schizofreni i ungdomsårene, har klart seg dårligere motorisk som barn. Årsakskjeden er nesten komplett. Vi mangler bare de siste brikkene.

De kommer forhåpentligvis til når disse barna har blitt voksne. Da kan forskerne se hvem som har utviklet schizofreni eller annen psykisk sykdom.

Bilenberg mener vi bør holde øye med barn som har motoriske problemer.

– Vi vet at barn av foreldre med psykisk sykdom er en sårbar gruppe, men vi kan ikke drive forebygging for alle. Det vil være å skyte spurv med kanoner. Derfor gir det mening å fokusere på barn med motoriske problemer og psykisk syke foreldre, sier han.

Barn av foreldre med bipolar lidelse klarer seg fint

Det mest overraskende i den nye studien er resultatene for barn med bipolare foreldre. Ifølge Burton er det nok derfor Lancet Psychiatry har publsiert studien.

– Dette er den første studien som måler motorikk før puberteten hos barn av foreldre med bipolar sykdom. Vi hadde nok trodd at bildet ville ligne barn av foreldre med schizofreni, sier hun.

Men nei. Barna med de bipolare foreldrene klarer seg stort sett like godt som kameratene med foreldre uten sykdommen.


Barna med de bipolare foreldrene klarer seg stort sett like godt som barn med foreldre uten sykdommen. Forskerne har tidligere trodd at schizofreni og bipolar lidelse var tett beslektet, men kanskje er det to helt forskjellige sykdommer. (Illustrasjonsfoto: Cheryl Casey / Shutterstock / NTB scanpix)

– Schizofreni og bipolar lidelse har mange genetiske overlapp. Noen hypoteser har gått på at det er samme sykdom. Dette tyder på at det ikke er tilfelle, sier Burton.

Bilenberg mener resultatet er interessant.

– Dette tyder på at resultatene gjelder mer spesifikt hos barn av foreldre med schizofreni. Både motorikk og schizofreni henger sammen med sentralnervesystemet. Det kan kanskje forklare det. Begge deler henger sammen med hjernens måte å sende signaler på, mener han.

Hva beskytter mot schizofreni?

Med resultatene fra den nye studien vet forskerne nå hvilke av barna som har klart seg dårlig motorisk som sjuåringer.

Barna skal følges i mange år slik at forskerne kan se hvem som utvikler schizofreni.

– Det vil gjøre oss bedre i stand til å drive forebygging for de som trenger det, men også en bedre forståelse av hvorfor noen utvikler sykdommen. Hva var det som gjorde at barna ikke ble syke? Hva er de beskyttende faktorene? spør Burton.

Referanse:

B.K. Burton mfl: «Impairments of motor function among children with a familial risk of schizophrenia or bipolar disorder at 7 years old in Denmark: an observational cohort study», lancet Psychiatry (2017), doi: 10.1016/S2215-0366 (17) 30103–7 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse