Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

– Hodepine er veldig utbredt i alle land, selv om det kan være forskjeller, sier professor Lars Jacob Stovner ved NTNU.
– Hodepine er veldig utbredt i alle land, selv om det kan være forskjeller, sier professor Lars Jacob Stovner ved NTNU.

Halvparten av verdens befolkning sliter med hodepine

Det er flest kvinner som rammes. Migrene er den største årsaken til funksjonshemning for mennesker under 50 år.

Hver eneste dag har en av seks mennesker på jordkloden hodepine.

Halvparten av de som hver dag har hodepine, har så sterke smerter at de har migrene.

Hodepine kan være smertefullt og invalidiserende. Noen har hodepine på grunn av stress. Andre har hodepine på grunn av overforbruk av medisiner, som for eksempel smertestillende.

Gikk gjennom 357 artikler

Et forskerteam har kommet frem til funnene gjennom en storstilt gjennomgang av over 300 vitenskapelige artikler.

Gjennomgangen fremhever hvor vanlig det er å slite med hodepine.

– Hodepine er en reell og veldig hyppige lidelse. Tilstanden er veldig utbredt i alle land, selv om det kan være forskjeller, sier professor Lars Jacob Stovner ved NTNU.

Stovner og kollegene identifiserte 357 artikler publisert mellom 1961 og slutten av 2020.

Artiklene dekket forskjellige land, forskjellige tidsperioder og hadde forskjellige tilnærminger i sin analyse. Forskerteamet var likevel i stand til å analysere dataene for å utforske utbredelsen av hodepinelidelser rundt om i verden.

Resultatene, som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Headache and Pain, tyder på at mer enn halvparten av verdens befolkning har en aktiv hodepinelidelse.

Bekrefter tidligere funn

Dette blir beskrevet som å ha opplevd en eller annen type hodepine i løpet av det siste året. Ytterligere analyser avslørte at i underkant av 16 prosent av mennesker rundt om i verden hadde hodepine på en gitt dag.

Mens mange av studiene ikke rapporterte hvilken type hodepine det var snakk om, antydet de som gjorde det, at omtrent syv prosent av verdens befolkning opplever migrene på en gitt dag. Nesten ni prosent opplever en spenningshodepine.

Gjennomgangen fremhevet også at forekomsten av hodepine var forskjellig etter kjønn, med 17 prosent av kvinner rammet av migrene i et gitt år, sammenlignet med nesten ni prosent av menn.

Hodepine i 15 eller flere dager i måneden var også mye mer vanlig hos kvinner.

Stovner sier at de generelle funnene stemmer overens med tidligere estimater av forekomst av hodepine.

Rammer mest i yrkesaktiv alder

Stovner og kollegene har tidligere funnet ut at migrene er den viktigste årsaken til funksjonshemning for mennesker under 50 år.

Mange andre smerter i kroppen øker når vi nærmer oss pensjonisttilværelsen. Migrene og hodepine er mest utbredt i de mest aktive årene i livet, sier Stovner.

Han legger til at hodepine kan ha mange årsaker – fra den enkeltes genetikk til stress, søvnproblemer og overforbruk av medisiner. Stovner fremhever at det finnes mange muligheter for å forebygge hodepinelidelser eller behandle dem når de oppstår.

– Dette er noe helsevesenet må ta på alvor. Vi må informere offentligheten, beslutningstakerne, helsetjenestene om dette veldig store folkehelseproblemet. Vi må få på plass et godt system som gjør at alle som har plager, får tilgang til god behandling og til kunnskap som setter dem i stand til å redusere plagene mest mulig, sier han.

Referanse:

Lars Jacob Stovner mfl.: The global prevalence of headache: an update, with analysis of the influences of methodological factors on prevalence estimates. The Journal of Headache and Pain, 2022. Doi.org/10.1186/s10194-022-01402-2

Powered by Labrador CMS