Forskerne er usikre på hva som egentlig skjer i hjernen som gjør at ketamin bedrer depresjon. De tror at de skapes nye koblinger mellom nerveceller. Dette kan være grunnen til at deprimerte kommer seg ut av gamle og negative tankemønstre.
Forskerne er usikre på hva som egentlig skjer i hjernen som gjør at ketamin bedrer depresjon. De tror at de skapes nye koblinger mellom nerveceller. Dette kan være grunnen til at deprimerte kommer seg ut av gamle og negative tankemønstre.

Ketamin hjelper mot selvmords­tanker, viser nok en studie

En stor del av pasientene ble kvitt tankene om å ta sitt eget liv etter bare tre dagers behandling.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at det hvert 40. sekund er et menneske i verden som tar sitt eget liv.

I dag finnes det ingen effektive behandlinger for de med selvmordstanker.

Mange av dagens behandlinger har effekt først etter lang tid. Om medisinene i det hele tatt virker, kan det ta uker, kanskje til og med måneder, før pasienten merker bedring.

Da kan det allerede være for sent.

Fikk ketamin intravenøst

I den siste tiden har det imidlertid kommet flere studier som tyder på at stoffet ketamin kan bli et effektivt legemiddel.

Nylig kom en studie fra Frankrike. Denne er blant annet omtalt i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

156 pasienter var frivillig innlagt fordi de hadde sterke og akutte selvmordstanker. Noen av pasientene hadde bipolar lidelse, andre hadde depresjon. En tredje gruppe hadde andre diagnoser.

Pasientene ble delt inn i to grupper. En gruppe fikk to doser med 0,5 milligram ketamin. I tillegg fikk de ordinær behandling. Den andre gruppen fikk placebo.

Hva er ketamin?

Ketamin er et legemiddel som har blitt brukt i narkose siden 1970-tallet.

Ved en tilfeldighet oppdaget forskere rundt år 2000 at om man gir en lav dose av ketamin, en dose som man ikke sovner av, så kan man se store og raske effekter på depresjon.

En del mennesker bruker også stoffet som «partydop».

Studier har vist at den kognitive funksjonen, da først og fremst hukommelsen, blir svekket hos personer som tar ketamin i lave doser mange ganger i uke over år. Flere forskere har derfor vært bekymret for at legemiddelet skal tas i bruk uten at langtidseffekter er studert.

Ketamin ble godkjent som legemiddel for depresjon i USA våren 2019.

Det var første gang på mange tiår at en helt ny medisin mot depresjon ble godkjent.

I 2020 ble et legemiddel som inneholder ketamin, esketamin, også gjodkjent i Norge.

Bedring etter tre dager

Alle ble nøye kartlagt for selvmordstanker både da de ble innlagt og de neste dagene og ukene.

Etter tre dager hadde 63 prosent av de som fikk ketamin blitt kvitt selvmordstankene og kunne skrives ut. Dette var langt flere enn de som hadde fått placebo. Her var det nærmere 32 prosent som kunne skrives ut tredje dagen.

Effekten var rask for de som fikk ketamin. Kun to timer etter første injeksjon hadde nærmere 44 prosent av disse pasientene effekt av behandlingen mot litt over 7 prosent i placebogruppen.

Etter seks uker var andelen uten selvmordstanker fortsatt høyest blant de som hadde fått ketamin intravenøst.

Det var særlig pasienter med diagnosen bipolar lidelse som hadde sterkest effekt av ketamin-behandlingen, viser studien.

Et paradigmeskifte

Behandling med ketamin er et paradigmeskifte.

Det sa hjerneforskeren Ole Andreassen i et intervju med forskning.no i 2020.

Til nå har man ment at de fleste psykiske lidelser krever langvarig behandling. Ofte flere måneder med samtaleterapi eller langvarig bruk av medisiner, sier han.

– Det er et nytt konsept at det kan finnes behandlinger av psykiske lidelser som har effekt i løpet av et døgn, mener Andreassen.

Ketamin kan nemlig gi virkning etter bare en dag eller to.

Virker også i tablettform

Den nye studien fra Frankrike bekrefter flere tidligere studier.

Effekten ketamin har på selvmordstanker ble nylig også dokumentert av forskere i Australia. Dette skrev NRK om i 2021.

I en pilotstudie med 32 deltakere med kroniske selvmordstanker opplevde nærmere 70 prosent bedring etter en seks ukers tablettkur. Hos flere så forskerne gode resultater etter få timer.

Hva skjer egentlig i hjernen?

Dagens medisiner mot depresjon bygger i stor grad på hypotesen om at depresjon skyldes et underskudd av serotonin i hjernen.

Denne hypotesen har ført til at de viktigste legemidler mot depresjon påvirker omsetningen av signalstoffet serotonin i hjernen. Enkelte midler påvirker hovedsakelig noradrenalin.

Ketamin påvirker et annet signalstoff i hjernen enn serotonin, nemlig glutamat. Dette et signalstoff som finnes i hele hjernen. De fleste nerveceller kommuniserer med signalsystemet glutamat.

Mye forskning pågår nå for å forstå den akutte effekten av ketamin i hjernen, fortalte Ole Andreassen i intervjuet fra 2020.

– Vi er usikker på hva som egentlig skjer i hjernen som gjør at ketamin bedrer depresjon. Vi vet at det øker aktivitet i glutamatsystemet. Det skapes sannsynligvis også nye synapser, det vil si nye koblinger mellom nerveceller. Dette kan være grunnen til at deprimerte kommer seg ut av gamle og negative tankemønstre, mener Andreassen.

Det er heller ikke sikkert at signalstoffet glutamat er nøkkelen til å forstå depresjon. Men forskningen har i alle fall fått en ny nøkkel, sa Andreassen.

Brukes allerede i Norge

I 2020 ble en nesespray med ketamin godkjent for behandling av alvorlig depresjon i Europa og i Norge.

Han forteller at en del leger, også i Norge, allerede har tatt i bruk ketamin intravenøst til de sykeste pasientene.

– Depresjon er en alvorlig og potensielt dødelig sykdom. Det er derfor viktig å finne nye medikamenter som hjelper, sa han.

En uutholdelig psykisk smerte

Depresjon er en viktig risikofaktor for selvmord.

Når du er så deprimert at du tenker på å ta livet av deg er det gjerne fordi du opplever uutholdelig psykisk smerte. Det sa selvmordsforsker Lars Mehlum i et intervju til forskning.no i 2019.

Mange tenker derfor: Det er ikke noe hjelp å få. Dette går ikke over. Jeg orker ikke å ha det sånn i det uendelige. Når tanken om selvmord da dukker opp kan det oppleves som en løsning. Det er i hvert fall noe jeg kan gjøre!

Tanken kan, i første omgang, oppleves som en lettelse for den som har det intenst vondt. Bare å vite at du har muligheten til å gjøre slutt på lidelsen, kan gjøre at du blitt litt mindre fortvilet, sa Mehlum.

Han og kolleger har i en studie vist at såkalt dialektisk atferdsterapi (DBT) har redusert forekomsten av selvmordsforsøk og selvskading. Dette kan du lese mer om her.

Referanse:

Abbar M, Demattei C, m.fl: Ketamine for the acute treatment of severe suicidal ideation: double blind, randomised placebo controlled trial. BMJ 2022

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS