Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Agder - les mer.

Sammen med innbyggerne i Frankrike, Spania, Portugal og Storbritannia er nordmenn blant dem som spiser mest frukt i Europa.
Sammen med innbyggerne i Frankrike, Spania, Portugal og Storbritannia er nordmenn blant dem som spiser mest frukt i Europa.

Nordmenn er blant de ivrigste fruktspiserne i Europa

Men kampanjene som skal få oss til å spise mer frukt og grønt, virker bare på kvinner.

Kvinner og de med høy utdanning spiser mest frukt og grønt. Menn og de med lavere utdanning spiser mindre.

Ser man både på kjønn og skolegang, så spiser kvinner med lav utdanning like mye frukt som høyt utdannede menn.

Dette viser tall fra European Social Survey. Mer enn 37 000 deltakere fra 21 europeiske land har blitt spurt om hvor ofte de spiser frukt og grønnsaker.

Sikre tall

Målet for forskerne var å se hvordan inntak av frukt og grønt varierer mellom kjønn, sosioøkonomiske klasser og geografi.

– Tidligere studier har hatt svakheter og tallene fra ulike land har ikke vært sammenlignbare. Men disse tallene er sammenlignbare, og vi kan stole på dem, sier professor Tonje Holte Stea på Institutt for helse og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder (UiA).

Fruktinntak: Kartet viser land som er fargemarkert etter hvor mye frukt de spiser. Mer enn en om dagen (grønn), en om dagen (gul) eller mindre enn en om dagen (rød).
Fruktinntak: Kartet viser land som er fargemarkert etter hvor mye frukt de spiser. Mer enn en om dagen (grønn), en om dagen (gul) eller mindre enn en om dagen (rød).

Spiser minst i øst

De som spiser lite frukt og grønnsaker, har større risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes type 2.

I tillegg vil det være mer bærekraftig for kloden om vi mennesker spiser mindre kjøtt og mer frukt og grønt.

– Hvor mye frukt og grønnsaker vi spiser, varierer veldig mellom de ulike europeiske landene. Særlig i Øst-Europa er inntaket betydelig lavere enn anbefalingene, sier Stea.

Det norske Helsedirektoratet anbefaler minst fem porsjoner av frukt, grønnsaker og bær hver dag.

Grønnsakspising: Kartet viser land som er fargemarkert etter hvor mye grønnsaker de spiser. Mer enn en om dagen (grønn), en om dagen (gul) eller mindre enn en om dagen (rød).
Grønnsakspising: Kartet viser land som er fargemarkert etter hvor mye grønnsaker de spiser. Mer enn en om dagen (grønn), en om dagen (gul) eller mindre enn en om dagen (rød).

Sammen med innbyggerne i Frankrike, Spania, Portugal og Storbritannia er nordmenn blant dem som spiser mest frukt i Europa.

De som er minst entusiastiske for frukt, finner vi i østeuropeiske land som Ungarn og Tsjekkia.

Tallene tyder på at inntaket er høyere i regioner som har lettere tilgang på frukt og grønt. Dette er land hvor disse matvarene dyrkes og er billige, eller hvor de har nasjonale frukt- og grøntkampanjer.

Tonje Holte Stea er professor på Institutt for helse og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder.
Tonje Holte Stea er professor på Institutt for helse og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder.

Vil nå fram til menn med lav utdanning

– I Norge og flere andre land har vi hatt kampanjer som Fem om dagen og gratis skolefrukt. Det kan forklare litt av fruktinntaket vårt, sier hun.

Stea sier at disse statlige holdningskampanjene ser ut til å ha virket bedre på høyt utdannede kvinner. Hun mener det nå er viktig å jobbe for å nå lavt utdannede menn.

– Noen av kampanjene er relativt dyre, men få av dem blir evaluert på en god måte.

– Funnene våre tyder på at kampanjene bør justeres slik at de ikke bare har effekt på høyt utdannede kvinner, sier Stea.

Referanse:

Tonje Holte Stea mfl.: Fruit and vegetable consumption in Europe according to gender, educational attainment and regional affiliation—A cross-sectional study in 21 European countries. Plos One, 2020. Doi.org/10.1371/journal.pone.0232521

Powered by Labrador CMS