Kan man fjerne allergener fra egg- og melkeprodukter ved å behandle maten med høyt trykk kombinert med CO2? Svaret på dette blir tilgjengelig i det nye nett-verktøyet. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima)
Kan man fjerne allergener fra egg- og melkeprodukter ved å behandle maten med høyt trykk kombinert med CO2? Svaret på dette blir tilgjengelig i det nye nett-verktøyet. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima)

Skal hjelpe matprodusenter å lage sunnere mat

Ny bruk av mat-teknologier kan gjøre dette mulig. Men da må produsentene vite hvilke teknologier som passer for deres bedrift. I dag finnes det ikke noe samlet sted å hente kunnskap om hvilke teknologier som passer til ulike råvarer, produkter eller prosesser. Nå setter forskere i gang med å utvikle et verktøy på nett som skal gjøre det enkelt å velge riktig teknologi.

De nyere teknologiene som matindustrien til dels har tatt i bruk, forbedrer holdbarhet og prosesser i matproduksjonen.

– Disse teknologiene kan gi oss tryggere og sunnere matvarer, som er bra for folkehelsen. Lengre holdbarhet på matvarer kan redusere matavfall tilsvarende rundt 440 millioner kroner for hver ekstra dag maten er holdbar, sier prosjektleder Estefanía Noriega Fernández i Nofima.