Kontinuerlig overvåkning må til

– Hyppige kontroller er eneste middel, mener forsker etter de nye avsløringene om dioksin i egg fra Tyskland.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dioksiner

Dioksiner er fellesnavn for en gruppe av totalt 210 nært beslektede, klorholdige miljøgifter. 17 av disse 210 har en spesielt høy giftighet.

Forsøk med dyr viser at dioksiner kan forstyrre forplantningsevnen og redusere immunforsvaret. Ved noe høyere doser er dioksiner kreftframkallende og kan gi svulster i flere organer, blant annet i lever.

Dioksiner oppstår ved de fleste forbrenningsprosesser og kjemiske prosesser hvor klor er til stede (f.eks. søppelforbrenning, magnesiumproduksjon og produksjon av klororganiske forbindelser som PCB, PCP osv.)

Dioksiner løser seg lett i fett og fettvev, men har lang nedbrytningstid i naturen. Dette gjør at de oppkonsentreres i næringskjeden – i dyr og mennesker. Tiltak mot forurensing har de siste 20 årene ført til en betydelig reduksjon av mengden dioksiner og PCB i matvarer.

Se også: Folkehelsa - faktaark

I Nordtyskland er det avslørt dioksiner i dyrefôr som har vært brukt både i egg-, kalkun- og griseproduksjon.

I den tyske delstaten Niedersachsen er mer enn 1000 bedrifter stengt, og produktene må først testes før de kan selges igjen. Hvor mye forurensete produkter som er kommet i handelen, er ennå ikke kjent.

Dioksiner regnes som giftige og kan blant annet føre til kreft.

– Eneste middel mot denne virksomheten er å ha hyppige kontroller av både mat og fôr, sier seniorforsker Martin Schlabach ved NILU – Norsk institutt for luftforskning.

Billig men ikke bra

Fôrprodusenten Harles&Jentzsch fra delstaten Schleswig-Holstein har brukt dioksinholdige fettsyrer i sin fôrproduksjon. Ifølge informasjon gitt av bedriften, har den i lengre tid kjøpt rester fra biodieselproduksjon og matindustrien.

Disse restene ble brukt i fôrprodukter.

Martin Schlabach, seniorforsker ved NILU - Norsk institutt for luftforskning.
Martin Schlabach, seniorforsker ved NILU - Norsk institutt for luftforskning.

Martin Schlabach er ikke overrasket:

– Hvert år er det de samme hendelser. Billige, forurensete råvarer blir brukt i fôrproduksjon for å spare penger. Eneste middel mot denne virksomheten er å ha hyppige kontroller av både mat og fôr, sier han.

Han mener lignende tilstander kan oppstå i Norge.

– Hele bransjen må pålegges å kontinuerlig kontrollere sine råvarer. Enkelte stikkprøvekontroller i året er ikke tilstrekkelig når vi samtidig vet at det er store gevinster i å bruke billige, og muligens forurensede, fettprodukter, sier Schlabach.

Powered by Labrador CMS