Jordbærplantene fra Nederland er satt ut i midten i tunnelen i midten av mars, og skal gi avling i slutten av mai. (Foto: Anita Sønsteby)
Jordbærplantene fra Nederland er satt ut i midten i tunnelen i midten av mars, og skal gi avling i slutten av mai. (Foto: Anita Sønsteby)

Forskere starter jordbærsesongen under tak

Til tross for en kald og sen vår er årets første jordbær plantet ut - i tunnel. Dyrking under tak er løsningen for å få utnyttet tidlige sorter som kan høstes i mai. Kombinert med mindre sjukdomspress og jevnere kvalitet, betyr det at en større andel av norsk jordbærproduksjon bør flyttes under tak.

– Ja det er målet vårt, sier forsker Anita Sønsteby i NIBIO. Hun leder et nytt prosjekt der både produsenter, veiledere og salgsledd har gått sammen for å teste og utvikle dyrkingsteknikken. For bærdyrkere flest er frilandsprodusenter, der himmelen er tak og sesongen blir prisgitt vær og vind.

– Dyrking i plasttunnel gir bedre kontroll med økte og mer stabile avlinger. Grossistene ønsker også større forutsigbarhet i leveransene, påpeker Sønsteby.

Men tunneldyrking betyr også at agronomer må bli litt mer gartnere, og ta i bruk kunnskap fra veksthusproduksjon. Nettopp det er en viktig del av prosjektet, og derfor skal produsenter og veiledere møtes ofte for å utveksle erfaringer.