Forskerne fant at de kresne spiste betydelig mindre fiber og grønnsaker enn andre studenter.
Forskerne fant at de kresne spiste betydelig mindre fiber og grønnsaker enn andre studenter.

Kresenhet hos unge voksne kobles til sosial fobi

Kresenhet er vanlig hos barn. De fleste vokser det av seg, men ikke alle. Amerikanske forskere har sett nærmere på hvordan kresne studenter har det.

I en ny studie har amerikanske forskere sett på kresenhet som varer inn i ungdom- og voksenlivet. Studenter opplever ofte for første gang å kunne bestemme helt selv hva de vil spise. I den nye studien ser forskerne på hva studenter tenker om dette.

190 studenter som selv identifiserte seg som kresne, ble bedt om å rapportere om spisevanene og kresenheten sin.

Mer sosial fobi

De kresne studentene rapporterte høyere nivå av sosial fobi enn studenter med et mer åpent og variert kosthold. Sosial fobi er frykten for hva andre tenker om deg i hverdagslige situasjoner. I tillegg til sosial angst ble kresenhet koblet til ubehag og generelt lavere livskvalitet.

Men forskerne vet ikke om den sosiale fobien kun er knyttet til situasjoner der mat er involvert, eller om den også kommer i andre sosiale situasjoner.

Silje Steinsbekk er professor ved NTNU og har forsket på barns spisevaner. Hun påpeker at dette er en krysseksjonell studie som kun viser koblinger, men ikke konsekvenser.

– Studien finner en sammenheng mellom kresenhet og sosial fobi, noe som er i tråd med tidligere forskning som viser at de som er kresne også gjerne er mer engstelige. Det er likevel ikke gitt at kresenhet fører til sosial fobi. Sammenhengen kan like gjerne skyldes underliggende felles genetikk eller andre faktorer, sier Steinsbekk.

Man vet altså ikke om kresne barn blir engstelige, eller om allerede engstelige barn er kresne.

Vanskelig å spise med andre mennesker

De kresne studentene rapporterte at de har utfordringer med å finne riktig mat, at de bruker mye tid på å planlegge måltider, og at de har utfordringer knyttet til menneskene som er rundt dem når de spiser.

– I vår kultur er mat tett knyttet opp mot sosialt samvær. Det er derfor veldig forståelig at man unngår sosiale situasjoner hvis man har vansker med mat og spising, men vi vet ikke om dette er en forklaring på sammenhengen mellom kresenhet og sosial fobi, fortsetter Steinsbekk.

Noen av studentene rapporterte at måltider med andre mennesker ofte førte til konflikter.

«Foreldrene mine blir frustrert fordi jeg ikke vil prøve nye matvarer», svarte en 23-år gammel kvinne som deltok i studien.

Flere deltakere rapporterte også at de slet med overdreven planlegging av måltider. De nevnte blant annet at de ofte spiser før sosiale arrangementer, eller at de tar med seg sin egen mat.

Likt som hos kresne barn

Rundt 60 prosent av studentene rapporterte at de spiste færre enn 10 ulike matvarer. Forskerne fant ut at de kresne spiste betydelig mindre fiber og grønnsaker enn andre studenter.

Funnene fra studien antyder at kresne voksne har lignende spisemønstre som kresne barn, blant annet lite grønnsaker og et lite variert kosthold.

Vil bidra til fremtidig forskning

Forskernes mål med studien var å kartlegge noen av de sosiale utfordringene knyttet til kresenhet hos unge voksne, i håp om å hjelpe fremtidig forskning i å identifisere hvordan kresenhet er relatert til annen spiseatferd.

– Forskerne har funnet en sammenheng mellom kresenhet og sosial fobi, neste skritt blir å undersøke hva som kan forklare denne sammenhengen. Hvis vi identifiserer disse mekanismene kan vi bruke kunnskapen i forebygging og behandling, forteller Steinsbekk.

Referanse:

Dial, L. m.fl, Consequences of Picky Eating in College Students, Journal of Nutrition Education and Behavior, 7. Oktober 2021

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS