Standard med samfunnsansvar

Alle skryter av at de tar samfunnsansvar. Men hva betyr det egentlig? Ny standard skal sette samfunnsansvaret på plass.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Samfunnsansvar er blitt et viktig begrep både i næringslivet og blant myndigheter og politikere.

Alle virksomheter med respekt for seg selv har et lengre kapittel om samfunnsansvar i årsrapporten.

Politikerne snakker om samfunnsansvarlige investeringer og bedriftslederne trekker fram samfunnsansvar som en viktig faktor når det skal satses internasjonalt.

Men hva er egentlig samfunnsansvar? Nå er et forslag til en internasjonal standard kommet på høring og den skal gi svaret.

Samfunn og miljø

I utkastet til den nye standarden, ISO 26000, er samfunnsansvar eller ”social responsibility” på engelsk, beskrevet som en organisasjons ansvar for virkningene av sine beslutninger og aktiviteter på samfunnet og miljøet gjennom åpen og etisk handling som:

  • bidrar til bærekraftig utvikling inkludert helse og velferd
  • tar hensyn til kundenes/interessentenes forventninger
  • er i samsvar med aktuelle lover og regler, og konsistent med internasjonale normer for atferd
  • er integrert i hele organisasjonen og blir praktisert i forhold til organisasjonens forbindelser.

Standarden for samfunnsansvar utvikles av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og skal veilede organisasjoner, bedrifter og det offentlige til å opptre sosialt ansvarlig.

Den skiller seg fra de fleste andre ledelsesstandarder ved at den ikke stiller krav til gjennomføring eller fører frem til sertifisering.

Standarden for samfunnsansvar bygger på beste praksis, offentlige og private initiativ og internasjonale konvensjoner og deklarasjoner, utviklet av FN og underliggende organisasjoner som for eksempel ILO.

Internasjonalt engasjement

Administrerende direktør Trine Tveter i Standard Norge. (Foto: Nicolas Tourrenc)
Administrerende direktør Trine Tveter i Standard Norge. (Foto: Nicolas Tourrenc)

- Det har vært et stort internasjonalt engasjement i arbeidet med denne standarden, sier administrerende direktør i Standard Norge, Trine Tveter.

500 eksperter fra 91 land har deltatt i krevende prosesser og vi er svært fornøyd med at den er kommet så langt at den nå sendes på høring. I tillegg har 42 organisasjoner som for eksempel OECD, UNCTAD, WHO og EU deltatt.

I den internasjonale arbeidsgruppen er det seks norske medlemmer, representert ved Barne- og likestillingsdepartementet, Forbrukerrådet, Høgskolen i Telemark, Telenor, Det Norske Veritas og CSR Management.

I tillegg er 40 deltakere med i en norsk speilkomité for å forsikre seg om at norske interesser blir ivaretatt i det internasjonale arbeidet.

Standard Norge koordinerer arbeidet fra norsk side og planen er at standarden utgis høsten 2010.

- Litt av en utfordring

Einar Flydal i Telenor er leder av den norske speilkomiteen.

- Å komme fram til enighet om en standard for samfunnsansvar på tvers av kulturer, interessegrupper, språk og land er i seg selv litt av en utfordring, understreker han.

Ingebjørg Gravlien i Det Norske Veritas har også vært med i standardiseringsarbeidet. Hun tror ISO 26000 vil bli den toneangivende standarden innenfor samfunnsansvar.

- Den skiller seg fra andre liknende initiativ ved at det har blitt lagt stor vekt på konsensus. For eksempel er den tunge deltakelsen fra utviklingslandene helt unik både i ISO-sammenheng og for utvikling av standarder og retningslinjer innen samfunnsansvar, sier Gravlien.

Bakgrunn:

Den internasjonale standarden for samfunnsansvar ligger på høring fram til 18. desember 2009. De norske høringsuttalelsene vil bli bearbeidet av en norske speilkomité og formidles deretter videre til ISO sentralt.

Lenke:

Les hele høringsforslaget til ISO 260000 Samfunnsansvar.

Powered by Labrador CMS