Etablerer fremtidsstudie på energi

Forskningsrådsprogrammet Renergi har iverksatt en forsight-studie. Målsettingen er å utvikle nødvendig kunnskap om mulige fremtidsscenarier og hva disse krever for å lykkes.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I dette arbeidet ønsker man bidrag fra en bredt sammensatt gruppe og inviterer til fire samlinger i perioden august 2004 til januar 2005.

Mer konkret, hva er bakgrunnen for at Renergi-programmet initierer en slik aktivitet?

- Det er en politisk målsetting at Norge skal bli det mest nyskapende landet, og energi er et nærliggende satsingsområde. Dette er også bakgrunnen for at Forskningsrådet har samlet sin energirelaterte innsats i Renergi-programmet.

Det sier Hans-Otto Haaland, leder for Renergi-programmet og programkoordinator i Divisjon for store satsinger i Norges forskningsråd.

Renergi vil råde over bortimot 200 millioner kroner i året de nærmeste årene.

- Koordinert med de store satsingene fra Enova, Innovasjon Norge og EUs sjuende rammeprogram vil disse midlene få stor betydning for norsk kunnskap og verdiskapning - hvis de brukes riktig, sier Haaland.

Hvorfor en foresight-studie?

- Erfaringer fra nylig gjennomførte prosjekter på andre områder viser at dette foresight-opplegget er inspirerende, utviklende og meningsfylt for deltakerne.

- Et avgjørende suksesskriterium er imidlertid at det kommer bidrag fra en bredt sammensatt gruppe personer som har den rette kombinasjonen av samfunnsinnsikt, bransjeinnsikt, faginnsikt, brukerinnsikt, kreativitet og meninger.

Temaene på de fire samlingene vil være:

  • 31. august: Identifisering av viktige drivere og aktører.
  • 5. oktober: Beskrivelser av miniscenarie.
  • 23. november: Integrasjon av miniscenariene til komplette fremtidsscenarier.
  • 11. januar: Identifisering av aktuelle veivalg frem til de alternative fremtidene og hvordan dette påvirker de valgene vi bør gjøre i dag.

Mellom samlingene vil det utviklede materialet bli bearbeidet og tilrettelagt som utgangspunkt for neste samling.

Foresight-prosjektet ledes av en prosjektgruppe som i tillegg til Hans-Otto Haaland består av Jan Øvestad (Lyse Kraft), Arne Bredesen (NTNU), Petter Støa (SINTEF), Dag Christensen (Norsk Hydro) og Erik Øverland (Norges forskningsråd). Erland Eggen (Energidata AS) og Trond Moengen (Interenergi)bistår prosjektgruppen.

Les mer…

Om foresight hos Norges forskningsråd

Powered by Labrador CMS