Ledere må være superhelter

Nordmenn har enorme forventninger til sine ledere, og ønsker seg ledere som er helter. Dessverre lever ikke sjefen alltid opp til forventningene, fastslår BI-forsker Jan Ketil Arnulf i en fersk norsk heltestudie.

"BI-forsker Jan Ketil Arnulf gjennomfører en helte-studio"
"BI-forsker Jan Ketil Arnulf gjennomfører en helte-studio"

Det er ingen spøk å være leder. Det skal godt gjøres å leve opp til de forventningene vi har til våre sjefer.

- Nordmenn flest har voldsomme forventninger til hva lederen skal oppfylle. Faktisk forventer vi mer av våre ledere enn vi forventer av våre helter, fremholder førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI.

Arnulf er i ferd med å gjennomføre den store norske heltestudien der han er opptatt av å kartlegge hvilke forventninger vi har til våre helter, til våre ledere, til oss selv og sist, men ikke minst, til våre sjefer.

Kjennetegn ved norske helter

Jan Ketil Arnulf har intervjuet 784 norske studenter og ledere, og kan presentere foreløpige funn fra forskningsstudien.

Helten kjennetegnes ved at han (eller hun) spiller en avgjørende rolle i en vanskelig situasjon. Vi forventer at helten er handlekraftig, og det er viktigere enn at han eller hun er utholdende.

Helten er dessuten både klok og modig, men skal helst ikke profittere på sine heltegjerninger.

- Helten har også gode lederegenskaper, påpeker Arnulf.

Studien viser at nordmenn flest forventer heltetrekk også hos våre ledere.

- Lederhelten er utholdende, handlekraftig og har større psykisk stabilitet enn andre. Folks spontane forventninger til en helt stemmer overens med hva de forventer av en god leder, sier Jan Ketil Arnulf.

Da er det kanskje ikke så rart at så mange ledere skuffer, og ikke lykkes med å innfri forventningene.

- Det skal godt gjøres å møte en person som fyller sånne sko. Å være leder kan sammenlignes med alltid å være på en sjanseseilas, sier han.

Vi aksepterer imidlertid at ledere som lykkes, profitterer på sine prestasjoner, i motsetning til helten.

Fem heltetyper

Jan Ketil Arnulf har identifisert fem ulike komponenter i heltebildet, her presentert som fem ulike heltetyper. Heltetypene er utviklet med utgangspunkt i svarene fra dem som har deltatt i undersøkelsen.

"Vi forventer at våre ledere skal være helter. Det er det ikke alle som klarer å leve opp til"
"Vi forventer at våre ledere skal være helter. Det er det ikke alle som klarer å leve opp til"

Guru-helten: Helten har høyere moralsk integritet enn andre, og er både klokere og modigere enn andre mennesker. Det er lurt å be om råd fra guruhelten på grunn av hans bragder. Helten spiller en avgjørende rolle i vanskelige situasjoner.

Leder-helten: Helten er handekraftig og beslutningsorientert, og har gode lederegenskaper. Helten er en nødvendig person i vår kultur og har større psykisk stabilitet enn andre. Lederhelten er utholdende.

Sjørøver-helten: Sjørøverhelten er en person som bare har sneket seg inn og nytt godt av situasjonen. Sjørøverhelten har fått god hjelp av media og andre historieskrivere. Det er i grunn lite som skiller helten fra å være en skurk.

Profet-helten: Dette er en heltetype som har medfødte evner og værer farene før de oppstår. Profet-helten står gjerne i forbindelse med høyere makter.

Konsulent-helten: Heltens evner skyldes utdannelse og iherdig trening. Dette er en heltetype som er mindre utbredt enn de fire andre heltetypene.

Meg selv og sjefen min

Jan Ketil Arnulfs heltestudie kan tyde på at nordmenn flest tillegger seg selv større ferdigheter enn sine sjefer. Vi når ikke helt opp til helten, men det er ikke så mye om å gjøre.

Nordmenn oppgir i snitt at de har 89 prosent av de egenskaper som skal til for å være helt, mens “sjefen” oppnår en helte-score på 83 prosent. Hele seks av ti nordmenn mener de har flere helteegenskaper enn sjefen sin.

Bildet endrer seg noe med alder og erfaring. - Egen ledererfaringer bidrar til mer realistiske og lavere forventninger til at ledere må ha heltetrekk.

Referanse:

Artikkelen er basert på foredraget “Lederheltene - hva vi forventer av våre ledere” som Jan Ketil Arnulf presenterte 27. mars 2007 på en BI-konferanse om Lederens nye samfunnsrolle.

Powered by Labrador CMS