Ved å endre navn ønsker vi å nå nye brukere, sier direktør Harald Lein. (Foto: Ruralis)
Ved å endre navn ønsker vi å nå nye brukere, sier direktør Harald Lein. (Foto: Ruralis)

Bygdeforskning blir til RURALIS

Bygdeforskning skifter navn til Ruralis med håp om å åpne nye dører i arbeidet med å løfte bygder, lokalsamfunn og distrikt.

– Ressursene, som skal danne grunnlaget for vår velferd etter oljealderen, finnes i stor grad i distriktene. Vi tror det er et stort uforløst potensial i distrikts-Norge, som vi ønsker å bidra med å realisere gjennom økt kunnskap om det rurale, forklarer direktør ved Ruralis, Harald Lein.

– Vår forskning har i dag et bredere fokus enn ordet bygdeforskning favner. Ved å endre navn ønsker vi å nå nye brukere.

Tross navneendringa til Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning, skal forskningsområdene fortsatt være bygdesamfunn, lokalsamfunn, ressursforvaltning, distriktsnæringer, landbruk, næringsutvikling, verdikjedene for mat og kommunal- og regionalutvikling.

– Navneendringa gjenspeiler at vi siden opprettelsen i 1982 har gått fra å fokusere på bygdesosiologi, til å bli et tverrfaglig forskningsinstitutt, som ser på et vidt spekter som berører det rurale. I dag har vi sosiologer, statsvitere, landbruks- og bedriftsøkonomer, sosialantropologer, geografer – alle med rural spisskompetansen, sier Lein.

Powered by Labrador CMS